Inrikes

Klicka här för att läsa magasinet digitalt.

AI – Flyger Högt

Inrikes-Ai–Flyger-Högt

Dela

Det är svårt att undvika diskussioner om AI idag. Från smarta hemassistenter till komplexa analyssystem i företag verkar AI ha nått nästan varje hörn av vår tillvaro. Men hur passar denna banbrytande AI-tekniken in i världen av flygledning, en arena där mänskligt omdöme, skicklighet och säkerhet står främst?

AI-tekniken har mognat från ett abstrakt koncept till en applicerbar teknik som vi använder i vår vardag, säger Carl Westin, forskare vid Institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköping universitet.

I sin forskning konstaterar han att flygledning kan få en säkrare och mer användarvänlig framtid tack vare AI-system som lär sig användarnas beteenden och preferenser.

– AI kan exempelvis anpassa sina rekommendationer efter en flygledares personlighet och beteende. Om två flygplan är på kollisionskurs kan AI anpassa rekommendationerna till flygledarens preferenser, som separationsdistans och vilken typ av åtgärd som behövs.

Flygtrafikledning är komplicerat och kräver extrem precision. Varje rörelse i luftrummet måste beaktas noggrant, och det finns inget utrymme för misstag.

– Den viktigaste uppgiften flygledaren har är att hjälpa piloter att inte flyga in i saker. AI kan ses som en förlängning av flygledarens kapacitet, ett verktyg som kan identifiera och lösa konflikter snabbare och mer effektivt, säger Carl Westin.

Precis som Spotify rekommenderar musik baserat på lyssnarhistorik kan AI rekommendera beslut eller åtgärder för flygledare baserat på deras tidigare beteenden.

– Genom att skapa AI som förstår och respekterar flygledarens unika egenskaper kan vi utveckla teknik som verkligen förbättrar säkerhet och effektivitet inom flygledning, säger Carl Westin.

Riskerna, påpekar han, är att bara svåra och komplexa uppgifter kan lämnas till flygledaren när AI fallerar, att yrkets nöje försvinner när flygledaren blir en passiv observatör, och att AI kan vara svårt att förstå samtidigt som flygledaren förväntas samarbeta med och ansvara för AI-systemen.

– AI och flygledare bör betraktas som kollegor snarare än att AI ersätter flygledare.

Hur skiljer sig en flygledares beslutsprocess från en AI:s?

– AI och människor skiljer sig åt i hur de behandlar information och tar beslut. AI kan hantera enorma mängder data och glömmer inte detaljer. Människor å andra sidan har en begränsad minneskapacitet och fattar beslut baserade på en kombination av aktuell uppfattning, tidigare erfarenheter, intuition och känslor.

Där AI är systematisk i sina beslut, använder människor ofta en mer heuristisk metod. AI kan hjälpa människor att upptäcka mönster i data som vi kan missa, medan människor kan hjälpa AI att bättre förstå och interagera med oss genom att lära den om mänskligt beteende, behov och känslor.

Carl Westin framhäver vikten av att förstå och respektera flygledarens unika behov och egenskaper. Men frågan är hur man går tillväga för att designa AI-system som både är nyskapande och tar hänsyn till människans välbefinnande och säkerhet inom flygledning?

– Det finns många teorier, designstrategier och metoder att använda sig av. Vi bör tänka innovativt och utforska vad vi kan åstadkomma rent tekniskt. Ett klassiskt exempel är iPaden. Hade vi endast utgått från människors behov idag hade vi kanske inte haft iPaden.

Carl Westin tystnar för ett ögonblick – och fortsätter sen.

– Därför behövs det visionärer och vi måste ge utrymme för galna idéer och innovativa idéer utan begränsningar. Men framförallt i högriskmiljöer är det viktigt att vi minskar effekterna av tekniska fel. Under designprocessen behöver vi säkerställa att tekniken fungerar och bygga upp erfarenhet kring hur den fungerar och mottas på en arbetsplats innan den introduceras. Det kan vi göra genom simuleringar, noggrann testning, och utvärderingar med slutanvändare.

Inrikes-Ai–Flyger-Högt
Foto: AI

Dela

Senaste inläggen

Senaste inläggen

BILL GATES SNEGLAR MOT SJUKVÅRDENUnder Världsekonomiskt forum i Davos presenterade miljardären Bill Gates sin senaste satsning – AI-teknik för barnmorskor...

Redan idag är Kungens Kurva söder om Stockholm Skandinaviens största handelsområde. Genom en miljardinvestering kommer nu området att utvecklas för...

I Trelleborg skapar nu Byggnadsfirman Otto Magnusson med hjälp av Smidmek ett 16 våningar högt hus som kommer att bli...

Genom en kemisk process producerar BASF och baesiq nu cykelväskor av återvunna gamla bildäck. Materialet är både funktionellt och hållbart,...

populära inlägg

Vår webbplats använder cookies. Läs mer om vår användning av cookies: Integritetspolicy