Om oss

INRIKES är ett magasin som vänder sig till de 825 000 köpstarka affärs- och privatresenärerna som varje månad passerar inrikesterminalerna på Stockholm Arlanda Airport, Bromma Stockholm Airport, Göteborg Landvetter Airport samt Malmö Airport.

INRIKES vill ge en nyanserad bild av det Sverige som driver oss framåt. Vi lyfter fram våra svenska regioner, de populäraste varumärkena och svenskarna som skapat sig ett namn inom affärslivet, sporten och kulturen. Vi tittar även på Sverige ur ett affärsperspektiv och lyfter fram våra naturtillgångar och dess inverkan på affärslivet.

Snabbfakta
Upplaga: 30 000 (tryckupplaga)
Grundad: 2000
Könsfördelning: 65% män / 35% kvinnor
Åldersfördelning: Majoriteten är mellan 30 och 49 år

Övriga fakta:
75% är affärresenärer
59% har ledande position på topp- eller mellannivå
29% reser mer än 10 gånger per år
60% tjänar mellan 450 000 och 800 000 SEK

Källa: Swedavia, januari 2014