VILL INTE SLUTA FLYGA

Av publicerat

Nyligen genomförde Novus på uppdrag av KLM en undersökning om attityder till flygresor och hållbar het. Och nej vi vill inte sluta flyga men vi är villiga att betala.

Av de tillfrågade sa 79 procent att de inte är beredda att sluta flyga för miljöns skull, motsvarande siffra i våra grannländer Norge och Danmark visar på att 90 procent av de tillfrågade inte är villiga att sluta flyga. Men däremot är många villiga att betala mer för att flyga hållbart.

– Människor kommer fortsätta att vilja flyga, särskilt som det för många destinationer inte finns några realistiska alternativ till flyget idag. Istället behöver vi arbeta aktivt för att
reducera flygets miljöpåverkan. Det handlar om samverkan, innovation och att snabbt ställa om till hållbart flygbränsle, säger Maria Hagelberg, marknadschef på AIRFRANCE och KLM i Norden.

De vanligaste motiveringarna till att man inte kan tänka sig att avstå flyget är att reslusten är för stor, att man väljer att klimatkompensera på andra sätt, samt att man inte tycker att det
är konsumentens ansvar att minska flygets miljöpåverkan. En majoritet av de tillfrågade i de tre länderna som planerar att flyga under 2023 säger dessutom att de gärna vill flyga oftare under det kommande året. I Sverige är 53 procent sugna på fler resor, och i våra grannländer Norge och Danmark är det 6 av 10 som svarar att de vill flyga oftare än vad de gör idag.
Samtidigt visar Novus-undersökningen att en betydande andel av de tillfrågade är beredda att betala mer för ett mer hållbart flyg. Dock tycker många att det är krångligt att göra hållbara val när de bokar flygresor.

– Det finns redan i dag möjlighet för konsumenten att köpa till SAF vid sin bokning, men det har vi uppenbarligen inte nått ut med i tillräcklig utsträckning. Här behöver vi i branschen göra ett bättre jobb för att nå ut och underlätta för konsumenten, säger Maria Hagelberg.

KLM:S HÅLLBARHETSARBETE
Idag driver KLM utvecklingen mot en mer hållbar flygindustri. Flygbolaget köpte nyligen 2,4 miljoner ton hållbart flygbränsle, SAF, och investerar även i att modernisera sin flygplansflotta, vilket
i vissa fall minskar utsläppen med 25 procent per passagerare jämfört med de utbytta flygplanen