PENGAPEEPEN – ett verktyg för föräldrar att prata pengar med sina barn

Av publicerat

Många föräldrar har svårt att prata om pengar med sina barn. Samtidigt ökar skuldsättningen hos unga vuxna. För att motverka trenden, förebygga skuldsättning bland unga och ge föräldrar verktyg att prata pengar med sina barn har Alektum Group lanserat Pengapeppen.se, en sajt som på ett lättillgängligt och pedagogiskt sätt ökar barn och ungas privatekonomiska kompetens.

 

 

En undersökning från Novus, beställd av Alektum Group, framkom att många föräldrar känner oro inför sina barns framtida ekonomi, samtidigt som de tycker sig sakna kunskap för att lära dem om privatekonomi. I Pengapeppen deltar bland annat ekonomiexperterna Magda-lena Kowalczyk och Magnus Hedberg, beteendevetaren Paulina Gunnardo samt pedagogen Magister (Rickard) Nordström som med sin pedagogiska erfarenhet visar hur man med enkla medel kan göra lärandet mer spännande.

– Vanor kring pengar grundläggs redan när barn är i 7-årsåldern. En av de bästa gåvor föräldrar kan ge sina barn är koll på pengar. Pengapeppen ger på ett tilltalande och enkelt sätt föräldrar inspiration till hur de kan prata med sina barn om pengar, sparande eller annat som deras barn funderar över när det kommer till privatekonomi. Vi vill helt enkelt peppa dem att snacka pengar med sina barn och på så sätt bidra till att redan tidigt grundlägga sunda värderingar kring ekonomi, säger Moa Tyborn, kommunikations- och marknadsdirektör på Alektum Group.

ENGAGERAR OCH VÄGLEDER FÖRÄLDRAR

Föräldrar spelar en nyckelroll för kommande generationers förståelse för värdet av pengar. Genom Pengapeppen vill Alektum Group lägga grunden för att morgondagens vuxna ska kunna kliva ut i vuxenlivet med goda, sunda och hållbara tankar kring ekonomi, tankar som minimerar risken för att de ska hamna i en obalanserad privatekonomisk situation.

– Med Pengapeppen skapar vi engagemang hos föräldrarna och bidrar samtidigt med vägledning, kunskap och verktyg som lägger grunden till pedagogiska samtal som på ett positivt sätt kan påverka barns inställning till och vanor kring pengar redan i tidig ålder, säger Moa Tyborn.

GER FLER MÖJLIGHET TILL EN BALANSERAD PRIVATEKONOMI

En av tre svenskar saknar tillräckliga kunskaper för att hantera sin egen privatekonomi på ett långsiktigt sunt sätt. Samtidigt är behovet av privatekonomisk kompetens i dagsläget i allra högsta grad relevant för att barn ska växa upp till smarta konsumenter. Alektum Group har mångårig erfarenhet om konsumtions- och betalningsstrukturen i samhället. Deras ambition är att bidra till att minska risken för att människor konsumerar för mer än de har råd med.

På pengapeppen.se finns ett omfattande bibliotek av lättillgänglig information om privatekonomi, presenterat på ett lättillgängligt och pedagogiskt sätt. Sajten har fått ett varmt välkomnande bland såväl barn och unga som vuxna.

– Vi vill bidra till ett samhälle där alla har möjlighet att upprätthålla en balanserad privatekonomi, samtidigt som företag kan lita på att få betalt. För att verkligen skapa förändring måste vi ge våra barn tillgång till grundläggande ekonomiska kunskaper redan vid en tidig ålder. Utöver sajten består Pengapeppen även av ett Instagramkonto samt en podd där vi regelbundet delar med oss av smarta ekonomiska tips, säger Moa Tyborn.