SVENSK INNOVATION – Revolutionerar hanteringen av engångshandskar

Av publicerat

Över 100 miljarder engångshandskar används årligen och efterfrågan ökar stadigt. Kostnaderna för dålig handhygien är höga och tidsåtgången omfattande, i synnerhet för medarbetare som använder många engångshandskar under en arbetsdag. GloveU DT100 är ett svenskutvecklat patenterat system som revolutionerar hanteringen av engångshandskar.

Den minskar korskontamineringsrisken med 99 procent, sparar en arbetsdag per användare och månad och minskar handskspillet till nära noll. Uppfinnaren Håkan Löfholm fick idén till GloveU DT 100 när han vid en delikatess disk väntade på att expediten manuellt skulle sätta på sig engångshandskar, innan han kunde servera honom. Varför inte låta en maskin göra det i stället, tänkte han.

Detta kan spara tid, förbättra hygienen och minska risken för kors-kontaminering. GloveU DT100, som lanseras hösten 2023 men redan nu kan beställas via GloveU Hygiene Platforms hemsida sparar mellan åtta och tio sekunder för användaren när man beröringsfritt kan applicera handsken.

“Det är inte ovanligt att medarbetare i sjukvården, livsmedelsindustrin och restaurangbranschen byter engångshandskar uppemot 40gånger per dag.”

 

 

SPARAR TID, FÖRBÄTTRAR BÅDE HYGIEN OCH KUNDUPPLEVELSEN

Det är inte ovanligt att medarbetare i sjukvården, livsmedelsindustrin och restaurang-branschen byter engångshandskar uppemot 40gånger per dag. Det är både tidskrävande och innebär en risk för korskontaminering.

Med de flesta handskförpackningar finns idag en stor risk för kontaminering i samband med att man sticker in fingrarna för att dra ut en ny handske. Risken för resursslöseri är dess-utom stor eftersom det ofta förekommer att fler handskar ramlar ut när man tar en handske.

UTRUSTAD MED MOLNMJUKVARA

Nu pågår arbetet med att utveckla nästa generations prototyp samt att förbereda tillverkningen av GloveU DT100.GloveU DT100 är en maskin som applice-rar handsken på handen, utan att användaren behöver vidröra vid handskens utsida. En tidsbesparing på mellan åtta och tio sekunder per handske förbättrar såväl arbetsmiljön som kund- eller patientupplevelsen.

Maskinen är utrustad med en molnmjukvara som ger oss möjlighet att uppdatera mjukvaran, felsöka på distans och informera kunden när nya handskar behöver beställas. Kunder ska kunna hyra GloveU DT100 och få tillgång en tjänst för support och service, säger Niclas Almquist, COO på GloveU Hygiene Platforms.