EN VANLIG bakgrundskontroll RÄCKER INTE

Av publicerat

Idag är det förhållandevis lätt att kartlägga personer genom sociala medier och sökningar på internet. Samtidigt behöver arbetsgivare i både privat och offentlig sektor kunna undersöka frågor om riskbeteende, lojalitet och möjlighet att deras medarbetare blir utsatta för utpressning.

AV FREDRIK DHEJNE

Världen är idag en farlig plats med mycket aktiva underrättelsetjänster även här i Sverige. Det här insåg Zanko Dasko som kom till Sverige från Erbil – Norra Irak på 1990-talet. Här utbildade han sig till dataingenjör på KTH. – Men så småningom ville jag jobba med människor, arbetade med HR-frågor i olika branscher. 2014 blev det säkerhetsbranschen och 2017 det egna bolaget Recway där jag gjorde säkerhetsintervjuer. Jag ville göra något annat som inte fanns på marknaden. För mig var det viktigt att bibehålla kandidatupplevelsen samt att ha ett annorlunda upplägg än dem andra i branschen. Det var en utmaning att som utlänning komma in på denna marknad. Men jag fick uppdrag i bland annat energisektorn och servicesektorn.

Vad innebär jobbet?

– Det handlar om att identifiera faktorer som pålitlighet, sårbarhet och lojalitet och
det kan du aldrig få reda på genom en vanlig bakgrundskontroll. Det räcker inte med en normal bakgrundkontroll här behövs något som tränger djupare in i personligheten hos intervjupersonerna. Viktiga faktorer är personens förhållande till droger, alkohol, resor, språk, livssituation och lojalitet.

Hur upplever intervjupersonen situationen?

– Vi pratar med individen om varför vi gör det här. Vi har givetvis tystnadsplikt och det är säkerhetschefen hos arbetsgivaren som avgör hur resultatet av intervjun ska behandlas. Kandidatupplevelsen är mycket avgörande för att få ett utrymme för en dialog med förtroende, förklarar Zanko. Intervjupersonerna tycker ofta det är bra och de leder ofta till att de tänker på många saker som de inte funderat över tidigare.

– Före själva säkerhetsintervjun görs en bakgrundskontroll där vi försöker få fram så mycket som möjligt om personens ekonomi, deras uppträdande på sociala medier med mera. Därefter intervju och sedan återkoppling till intervjupersonen som görs avgörs av kundens säkerhetschef.

Zanko Dasko säger att en del arbetsgivare inom privatsektor väljer att inte anlita en extern partner då de anser att det inte behövs och låter oftast närmaste chefen göra kontrollen och vissa företag anser det blir utmaning att genomföra säkerhetsprövningsintervju på befintlig personal, speciellt på dem som har jobbat länge på bolaget.

– Samtidigt är det bra när vi gör säkerhetsprövningsintervjuer med befintlig personal om dessa kan gå ifrån intervjun med ett bättre säkerhetstänk än innan.

Här betonar han att i Sverige är det vanligt att vara naiv i synen på folk. Det är vanligt med ekonomiska problem, spelmissbruk mm.

Är din ursprungliga bakgrund en fördel i ditt arbete?

– Ja, många svenskar saknar kunskaper och insikt om kulturen hos folk från bland annat Mellanöstern. Det här behöver arbetsgivare kän- na till när de rekryterar. För att stärka lojalitet och försvåra för fientliga värvningsförsök är det viktigt att fånga upp missnöje i en organisation och försöka att göra någonting åt detta.

Det lagrum som reglerar företag som Zankos är Säkerhetsskyddslagen och han säger att han arbetar med öppna källor.