KOLLA NOGA NÄR DU KÖPER HANDSPRIT – ALLA PRODUKTER HJÄLPER INTE MOT CORONA

Av publicerat

 

 

Under Coronapandemins första våg ökade försäljning av handdesinfektion kraftigt och samtidigt lättade Kemikalieinspektionen på regelverketkring tillverkning och försäljning av handdesinfektion. En följd av detta är tyvärr att många desinfektionsprodukter som finns tillgängliga inte är verksamma mot virus. Därför är det viktigt att kontrollera vad produkten är testad och lämpad för.

– Idag finns det många olika sorters handsprit på marknaden och alla uppfyller inte kraven för att vara verksamma mot virus. Att använda en handdesinfektion som inte har dokumenterad effekt mot just coronavirus riskerar att ge motsatt effekt och kan i värsta fall leda till mer smittspridning då användaren tror sig ha rena händer, säger Annika Ekström kategorichef vid kemiföretaget Kiilto Sverige.

För att kunna hävda att en handdesinfek- tion verkar mot coronavirus ska man ha testat produkten på höljeförsedda virus enligt europastandarden EN14476, förklarar Annika. Det är också viktigt att läsa på flaskan om hur lång tid man skall desinficera händerna eftersom det kan variera mellan olika produkter

– Våra DAX-produkter är till exempel testade på 3 ml i 30 sek, vilket är lägsta kontakttiden för att kunna täcka och desinficera alla delarna av händerna. Har man inte gjort EN-testen så kanske produkten har effekt först efter 1 eller 1,5 minut och det är väldigt sällan som någon desinficerar händerna så länge, konstaterar Annika Ekström.

Hon förklarar att många tänker att man kan utgå ifrån alkoholhalten istället för EN- testningen. Men det räcker tyvärr inte med 70 procents alkoholhalt om man samtidigt stoppar in olika medel som mjukgörare och förtjockningsmedel för att göra spriten mer hanterlig, eftersom dessa samtidigt minskar spritens effekt mot framför allt virus. Till exempel behöver gelprodukter därför ofta ha en högre alkoholhalt för att vara lika effektiva som helt flytande desinfektionsprodukter.

– Det är sammansättning av olika alkoholer och övriga ingredienser som påverkar effekten. En handdesinfektion i vårt sortiment på 75 % denaturerad etanol klarar Corona-virus. Det gör även vår ytdesinfektion som består av 45 % isopropylalkohol. Men en handdesinfektion på 45 % denaturerad etanol hade med största sannolikhet inte blivit godkänd mot Corona- virus. Samtliga av våra desinfektionsprodukter är testade enligt gällande europanormer och har dokumenterad effekt på både bakterier, jästsvamp och flera olika typer av virus som till exempel Corona. Vi har utvecklat våra DAX desinfektionsprodukter i samarbete med svensk sjukvård för att tillgodose alla de viktiga krav man ställer inom sjukvården.

Kiilto är ett familjeägt företag från Finland etablerat 1919 med en uttalad vision fram till 2080. Vi utvecklar, tillverkar och mark- nadsför kemiska lösningar inom fyra affärsområden: byggande, industriell limning, professionell hygien och konsumentverksam- het. De viktigaste principerna för verksamheten är miljöledarskap, närhet och engagemang för fram- tiden. Kiilto verkar i 11 länder och har cirka 1 000 anställda. I Sverige har bolaget varumärkena Kiilto Pro och DAX.

www.kiilto.com

AV: Fredrik Dhejne