Flygbussarna Charter och Båtbussarna byter namn till Merresor

Av publicerat

Flygbussarna Charter och Båtbussarna är en del av Merresor, Transdev koncernens affärsområde för kommersiell kollektivtrafik. Merresor består av flera kända varumärken som Snälltåget och Bussakuten och erbjuder persontrafik med tåg och buss samt trafikledning och ersättningstrafik.

– Efter försäljningen av Flygbussarna går vi in en ny fas där vi vill dra nytta av både Flygbussarna Charter och Båtbussarna för att stärka vårt varumärke Merresor och vårt erbjudande inom beställningstrafik. Målet är att erbjuda en bättre helhetsupplevelse för våra resenärer. Det viktigaste kommer alltid att vara det som kunder värdesätter, och det ska vi bygga vidare på, berättar Jörgen Karlsson, VD för Merresor.

Den nya grafiska profilen har en tydligare koppling till Transdev då färgen och typsnittet är den samma. Första steget i varumärkesbytet är omprofilering av tio bussar som snart kommer att rulla på Stockholms vägar. I en andra fas kommer webbsidorna att uppdateras och uniformer att bytas ut. Resenärerna kommer även fortsättningsvis att möta samma vänliga personal och bekväma bussar. Under pandemin har vi också vidtagit extra åtgärder för att säkerställa en trygg resa.

– Just nu är branschen inne i en mycket tuff period, men vi tror att inom en inte allt för lång tid kommer att se en ökad efterfrågan på hållbara grupp- och privatresor med buss. Och det är möjligt att allt fler väljer att upptäcka allt det som Sverige har att erbjuda istället för att flyga till andra länder. Då är Merresor där för att hjälpa till med transporterna över stora delar av Sverige, säger Jörgen Karlsson.