HÄRDADE TRÄGOLV – ett smart alternativ

Av publicerat

Traditionella parkettgolv har länge varit svenskarnas förstahandsval när de ska inreda sina hem. Numera finns ett alternativ som är smartare, tåligare och mer kostnadseffektivt: härdade trägolv som tillverkats enligt den patenterade Wooduratekniken. Resultatet är ett hållbart och stöttåligt trägolv med uppemot tre gånger hårdare golvyta än ett traditionellt parkettgolv.

 

Vi har utvecklat Woodura, en teknik som härdar trä och gör det starkare. Ytterligare en fördel är att vi kan använda hela träets råvara, vilket innebär att det går åt tio gånger färre träd när vi tillverkar våra golv jämfört med ett parkettgolv, säger Johan Larsson, försäljnings- och marknadsdirektör på Bjelin.

Med hjälp av Woodura tekniken pressas träytan samman under hög värme med en träfiberskiva som bestrukits med en träpulverblandning. Träytan komprimeras och träpulvret tränger in underifrån. Resultatet är ett härdat trä som är flera gånger starkare och hårdare samtidigt som utseendet och känslan behålls. Golven tillverkas i Bjelins hypermoderna produktionsenhet i Viken i Skåne. År 2018 invigdes här en högautomatiserad fabrik med fokus på just innovativa golv av härdat trä – världens modernaste golvfabrik finns i Sverige!

ETT HÅLLBART GOLV

Bjelins systerbolag Välinge Innovation är bolaget som på 1990-talet gjorde sig känt för att ha lanserat klickgolvet, en teknik som senare utvecklades till en ny norm i golvbranschen. Välinge Innovation har gjort sig kända för att kontinuerligt lansera nya innovationer.

Allt fler golvköpare tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer när de investerar i ett nytt golv. När man tillverkar traditionell parkett kan endast en tredjedel av eken användas. När man tillverkar härdade trägolv kan istället hela trädet användas. För att tillverka 400 kvadratmeter ekparkett krävs tio ekar, men för att tillverka motsvarande yta härdat trägolv krävs endast en ek, vilket förstås är betydligt mer hållbarhet. Ytterligare en faktor som bidrar till ökad hållbarhet är det faktum att det härdade trägolvet har betydligt längre livslängd än parketten.

KAN UTVECKLAS TILL NY BRANSCHSTANDARD

Vår målsättning är att golvtillverkare i hela världen ska anamma Woodura tekniken, så den utvecklas till en branschstandard på samma sätt som klickgolven en gång i tiden. Våra golv finns idag hos de flesta stora byggvarukedjorna och allt fler upptäcker härdade trägolv som ett attraktivt alternativ till parkett. Vi befinner oss mitt i ett paradigmskifte. På ett par års sikt är vi övertygade om att härdade trägolv har konkurrerat ut parketten, säger Johan Larsson.