SMARTA HEM – bekvämt, tryggt och energieffektivt

Av publicerat

Det smarta hemmet är inte längre en högteknologisk framtidsvision, ett smart hem som kan förutse de boendes behov och ständigt ligger steget före är verklighet för många svenskar redan idag och kommer att bli tillgängligt för allt fler under de kommande åren. Det smarta hemmet kan anpassas helt utifrån de boendes levnadsvanor och preferenser och kan både bidra till ökad trygghet, bekvämlighet och konkret energibesparing.

AV ANNIKA WIHLBORG

Flera faktorer sammanfaller och bidrar till att utvecklingen av det smarta hemmet accelererar just nu. Svenskarnas acceptans för och intresse för att testa ny digital teknik är mycket stor. Det smarta hemmet har definitivt lämnat stadiet med early adopters och istället gått in i ett stadie som vi kan kalla early majority. Tekniken blir allt mer prisvärd och lättillgänglig, vilket bidrar till att smarta hem funktioner snart finns i de allra flesta bostäder. En del företag som säljer nyckelfärdiga villor har redan smarta hem som standard i sitt utbud och allt fler företag som bygger flerbostadshus erbjuder smarta lägen- heter, säger Mats Dunmar, utvecklingschef på Skanska Nya Hem.

DIGITALA LÅS MINSKAR INBROTTSRISKEN

– Jag ser framför mig att framtidens hem utrustas med olika former av AI-teknik, avancerad och uppkopplad digital teknik som är intelligent och kan göra livet hemma bekvämare, säkrare, tryggare och mer hållbart. I ett smart hem blir det lättare för de boende att vara energieffektiva. De kan också känna sig tryggare med exempelvis nyckel-fria lås. Allt i det smarta hemmet ska kunna skräddarsys utifrån de boendes livsstil och preferenser, vilket inne- bär att det smarta hemmet verkligen genererar mervärden för alla, säger Mats Dunmar.

Mats Dunmar, utvecklings- chef på Skanska Nya Hem.

Ett exempel på hur tryggheten kan öka i ett smart hem är appar som indikerar när en vattenkran står och droppar, snabbt varnar vid eventuella bränder och signalerar när batteriet i brandvarnaren behöver bytas ut. De digitala låsen, som låses upp med hjälp av fingeravtryck eller ögonscanning, minskar risken för inbrott och skadegörelse och gör det även lättare för de boende att exempelvis släppa in hantverkare eftersom låset kan programmeras så det öppnas för vissa personer vid specifika tidpunkter. Låsen kan också ställas in så att de endast är öppna för exempelvis hemtjänst och vårdperso- nal under fasta och förutbestämda tider.

HEMMET SOM LIGGER STEGET FÖRE

Den smarta bostaden kan även förutse de boendes behov av värme, el, vatten och ventila- tion. Du kan exempelvis ställa in en app så golvvärmen i badrummet sätts på någon timme innan du vanligtvis går upp på morgonen. Appen kanske föreslår att du ska boka en ledig tvättid på söndag eftersom du vanligtvis brukar tvätta på söndagar eller så tipsar den om att en bilpoolsbil finns tillgänglig i helgen om du skulle vilja göra en utflykt när det är fint väder. Den som ibland funderar på om man verkligen kom ihåg att låsa ytterdörren eller stänga av spisen innan man gick hemifrån kan snabbt få svar via en app.

Foto:Oscar Properties

STORA NÄTJÄTTAR DRIVER UTVECKLINGEN

De aktörer som i första hand driver utveckling- en av det smarta hemmet är inte, i motsats till vad man kanske skulle kunna tro, leverantörer av fastighetsteknik och fastighetsautomation, exempelvis ventilation, värme och vatten. Det är istället globala teknikjättar som Amazon och Google som ser till att det smarta hemmet växer fram i snabb takt. Ett exempel är de röststyrda tjänster som exempelvis Google utvecklat och som allt fler boende använder för att styra sitt smarta hem.

– Jag är övertygad om att smarta hem kom- mer att vara standard i alla bostäder om tre till fem år. Smarta hem är ett brett begrepp och den teknik som finns tillgänglig kan anpassas till i princip alla målgrupper. Äldre männ- iskor eller individer med funktionsvariationer exempel på grupper som kommer att ha stor glädje och nytta av det smarta hemmet, men det vänder sig i minst lika stor utsträckning till gemene man, säger Mats Dunmar.

Skanska Nya Hem har valt att testa smarta hem funktioner i några av sina lägenheter. De har erbjudit ett urval av familjer att testa olika smarta hem-lösningar. Majoriteten av dem vill inte vara utan dessa funktioner när de väl testat dem och integrerat dem i sin vardag.

I anslutning till Chalmers tekniska högskola i Göteborg ligger HSB Living Lab, ett levande labb för forskning om framtidens hållbara boendemiljö. 2016 flyttade studenter från Chalmers in de 29 testlägenheter som utrus- tats med mätstationer och sensorer. I kvarteret testas innovationer och tekniska lösningar för nästa generations smarta bostäder. HSB Living Lab är ett världsunikt projekt, hittills har inget lika storskaligt och långsiktigt kombinerat bostadskvarter och forskningsprojekt initierats i världen. HSB Living Lab är en fysisk testarena som är tillgänglig för exempelvis forskare, före- tag som vill testa innovativa lösningar.

Foto:Felix Gerlach

TEKNIKEN TESTAS I EN VERKLIG BOENDEMILJÖ

För Chalmers är HSB Living Lab en spännande plattform för forsknings- och samverkansprojekt på olika nivåer och med varierande inriktning. Just nu pågår ett 50-tal forskningsprojekt i huset, både från forskare på Chalmers och andra universitet, och från företag som vill testa produkter och tjänster. Här bedrivs bland annat forskningsprojekt med fokus på integrationen mellan människa och teknik.

– HSB Living Lab erbjuder rätt förutsätt- ningar för att snabbare få ut nya innovationer och produkter på marknaden. När nya tjänster och lösningar kan testas i en boendemiljö kan vi följa upp hur de boende använder olika typer av resurser, exempelvis boarea, vatten och el, säger Jesper Knutsson, föreståndare för Chalmers forskningsinfrastruktur på HSB Living Lab.

– Sedan HSB Living Lab invigdes 2016 har ett hundratal forskningsprojekt genomförts i kvarteret, med fokus på alltifrån hur de boende själva kan minska sin energi- och varmvatten- konsumtion till olika typer av delningslösningar, säger Jesper Knutsson.

 

Jesper Knutsson, föreståndare för Chalmers forskningsinfrastruktur på HSB Living Lab.

SMARTA LÖSNINGAR SOM SPARAR ENERGI

I Living Lab finns en mängd sensorer utpla- cerade i lägenheterna. De mäter bland annat de boendes elförbrukning och luftkvalitet. De samlar även in data som kan processas i de olika forskningsprojekten.

– I framtiden tror jag att vi får se fler smarta hemlösningar som hjälper de boende att göra val som är miljömässigt hållbara och energi- besparande. Systemen designas för att knuffa användaren i rätt riktning, mot ett mer hållbart beteende, säger Jesper Knutsson.

– När vi testar smarta hemmet lösningar är det självklart värdefullt att kunna testa dem i en byggnad där människor faktiskt bor. Att få input från de boende redan tidigt i innovationsprocessen är mycket värt för teknikföretagen. En viktig del av smarta hem är just Energieffektiviseringspotential som uppnås när man ger de boende möjlighet att själva överblicka sina konsumtionsmönster när det gäller el, vatten och värme. Då kan de exempelvis välja att tvätta, diska eller förlägga andra energikrävande aktiviteter till de tidpunkter när elpriset är som lägst, avslutar Jesper Knutsson.


“I framtiden tror jag att vi får se fler smarta hem-lösningar som hjälper de boende att göra val som är miljömässigt hållbara och energibesparande.

 

Foto:Herzog & de Meuron