GKN Aerospace i Sverige satsar rekordstort inom flygforskning

Av publicerat
gkn

GKN Aerospace i Trollhättan har under de senaste två åren ökat sina satsningar inom flyg- och rymdforskning. Detta är en del i en uppåtgående trend som avspeglar företagets roll på en växande marknad och som ett företag i den tekniska framkanten på området.

Fokus på arbetet hos GKN:s forskning finns inom lättviktsmaterial och tillverkningsteknik där företaget bland annat kommit långt inom digitalisering och additiv tillverkning (3D Printing). I dagsläget arbetar man bland annat med projekt för att minska utsläppen från flyget, men även effektivare raketmotorer och nästa generations motor till stridsflyg är områden av intresse.

Vartannat år redovisar företagen sina satsningar på forskning och utveckling till statistiska centralbyrån, SCB. När GKN nu sammanställt sitt underlag för 2017 ser vi totala investeringar inom företagets forskning på 792 miljoner kronor för 2017. Detta är en ökning på närmare 100 miljoner kronor jämfört med de siffror som redovisades 2015, och även en ökning jämfört med föregående år.

-Vi ser en kontinuerlig ökning av våra ambitioner inom forskning och produktutveckling. Detta är helt i linje med en växande marknad och ökande krav på ett hållbarare och bränslesnålare flyg. Genom att fortsätta satsa på ny teknik satsar vi också på vår konkurrenskraft för framtiden. Säger Patrik Johansson, som arbetar med forsknings- och innovationsfrågor på GKN i Trollhättan.