Passagerarökning på Swedavias flygplatser i mars

Av publicerat

Antalet passagerare som flög till eller från Swedavias tio flygplatser under mars 2018 var
3 470 000.

En ökning med drygt 3 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
Antalet utrikesresenärer ökade med 9 procent till 2 259 000 och inrikesresandet minskade med 6 procent till 1 210 000.

Även mars månad visade en stabil ökning av antalet passagerare vid Swedavias flygplatser.På Stockholm Arlanda Airport ökade antalet passagerare med 5 procent till 2 215 000 passagerare. Göteborg Landvetter Airport ökade i antal passagerare med 4 procent till 530 000.

På de andra Swedaviaflygplatserna noterades relativt små förändringar i antalet passagerare, med undantag för Bromma Stockholm Airport där passagerarantalet minskade med 7 procent till
214 000 passagerare.