Jan Carlzon delägare i Ifdelayed

Av publicerat

Affärsmannen och tidigare SAS-vd:n Jan Carlzon har gått in som delägare i konsumenträttföretaget Ifdelayed, som hjälper passagerare att få ersättning från flygbolagen vid förseningar.

En passagerare har enligt en EU-lag från 2004 rätt till mellan 250 och 600 euro per person vid en försening som varar över tre timmar, inställt flyg eller nekad boarding, med vissa undantag. En del flygbolag, som till exempel SAS, tar sitt ansvar, men majoriteten gör det inte och Ifdelayed har därför skapat en tjänst som hjälper passagerarna att begära kompensation – och hittills har de kunnat betala ut sammanlagt 90 miljoner kronor i ersättning till över 20 000 drabbade resenärer.

Tjänsten är i första hand till för dem som inte kan eller har tid att själva driva sina ärenden, men den kan också visa sig lönsam för flygbolagen.

– Det handlar trots allt om en lag och flygbolagens passagerare bör kunna lita på att de får den ersättning de är berättigade till om problem uppstår under resan. Men den process som sätts igång när en begäran om ersättning kommer in är kostsam och kan till och med bli dyrare än själva utbetalningen. Därför ligger det även i flygbolagens intresse att det går smidigt, och om våra rutiner underlättar arbetet kan vi hjälpa dem att spara pengar, säger Jan Carlzon.

I nästa steg skulle samarbetet kunna vidareutvecklas så att den drabbade passageraren kan erbjudas en högre ersättning om den knyts till ett specifikt flygbolag i form av vouchers eller poäng, istället för kontanter.

– Då skulle förseningsersättningen bli en investering i framtida affärer och ge flygbolaget en ny chans att bygga en god relation med passageraren. Det borde kunna vara en konkurrensfördel att ge god service även på det här området, och jag hoppas att jag, med min bakgrund inom flyget, kan vara en länk som bidrar med kunskap och förtroende, säger Jan Carlzon.