Digital handel samlas på D-Congress

Av publicerat
Anna Wikland, Sverigechef Google

Toppnamnen inom digital handel samlas på D-Congress.

Tillväxten inom handeln enorm – den digitala handeln är Sveriges nya basnäring som årligen växer cirka 20 % i snitt. Det ger en ökad sysselsättning, men sker det i Sverige eller utomlands? Handeln B2C och B2B är global och konsumenterna känner inga gränser.

För att tillhöra framtidens vinnare krävs inte bara en digital närvaro utan också en anpassning till nya konsumtionsmönster och de möjligheter som tekniken ger. Det är frågeställningar som belyses på D-Congress den 8 mars som samlar 2 000 deltagare, över 60 talare och runt 120 utställare. Programmet tar upp en rad aktuella case och ämnen som handeln brottas med för att optimera sina affärer och anpassa sig till nya köpbeteenden. Dagen är indelad i olika spår med bl a följande inriktning:

– Finansiella tjänster, framtidens logistik och innovativa systemlösningar.
– Trendspaningar och nedslag i verkligheten med riktiga data, riktiga användare, saker som rockat och saker som floppat.
– Framtidens betalningslösningar.
– Konsumentinsikt och innovationsdriven affärsutveckling.
– Köpupplevelse och innovativa leveranser.
– Hur kända företag och varumärken framgångsrikt optimerar sina affärer online, i butik och mittemellan.
– Ny teknik, ledarskap, entreprenörskap och hur industriföretag hanterar digitalt och online inom B2B.
– Forskning om handelns digitalisering.

Bland årets talare märks:

Axel Johnson – Mia Brunell Livfors, VD och koncernchef
Axfood – Klas Balkow, VD
Dietmar Dahmen – Visionär, Futurologisk Innovationsexpert
Netonnet Group – Susanne Ehnbåge, VD
Trelleborg Group – Patrik Romberg, Senior Vice President Group Communications
BackingMinds – Sara Wimmercranz och Susanne Najafi, Grundare
Google – Anna Wikland, Sverigechef