Turismen växer trots svalare intresse från nordiska marknader

Av publicerat

Turismen fortsätter att öka i Sverige.

Totalt blev det 63 miljoner övernattningar 2017, en ökning med två procent jämfört med året innan. Fler långväga besökare väger upp för ett svalare intresse från nordiska marknader.

Resultatet av antalet gästnätter i Sverige under samtliga månader 2017 visar, i motsats till EU:s statistikorgan Eurostats tidigare prognoser, att turismen fortsätter att växa i Sverige.

Utländska besökares övernattningar i Sverige ökade totalt med fyra procent, medan de svenska ökade med en procent. Det är framför allt de utländska marknaderna utanför Norden som växer. USA och Kina har vuxit oavbrutet sedan 2010. Under 2017 ökade antalet amerikanska besökare med 44 procent, kinesiska besökare med 13,6 procent och nederländska besökare med 12,3 procent.

Samtidigt minskar antalet besökare från Norge och Finland. Norge är den enskilt största utländska marknaden med närmare 20 procent av de utländska gästnätterna. Antalet norska besökare sjönk med 1,1 procent och antalet finska besökare med 2,9 procent 2017. Fler besökare kom från Danmark, en uppgång med en procent jämfört med året innan.

Regionerna hade en varierande utveckling. De stora turistmagneterna Stockholms län och Västra Götaland ökade med 4,6 procent respektive 2,2 procent. En uppstickare bland länen är Västmanland, där ökade antalet gästnätter med 22,9 procent.

I Uppsala och Gotlands län minskade antalet gästnätter totalt. Gotland ökade dock antalet gästnätter från utländska besökare med tio procent under 2017.

– Turismen skapar jobb och stärker attraktionskraften i alla delar av landet. Det finns en stark tillväxtpotential på flera utländska marknader. Inkvarteringsstatistiken ger företag och regioner kunskap och relevanta beslutsunderlag för att möta nya besökares förväntningar och behov, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Under våren kommer Tillväxtverket att presentera nya siffror om svenskars resande och en rapport om turismföretagens syn på framtidsfrågor som möjlighet till tillväxt och kompetensförsörjning.

Årssiffror turismen 2017