Nytt liv i gamla industriområden

Av publicerat

Att ta tillvara gamla industrifastigheter och omvandla dem till kontor, bostäder, hotell eller andra verksamheter blir allt vanligare.

Uppsala håller ett bostadsbolag just nu på att bygga flera hundra nya bostäder på gammal klassisk industrimark. Bostadsprojektet har fått namnet Cykelfabriken, för i kvarteret låg en gång i tiden Norra Europas största cykeltillverkare, Nymans cykelverkstäder.

Byggnaderna, som blir två till antalet, skap-as i funktionalistisk stil med tydlig inspiration av 30-talets Uppsalaprofil och stadsarkitekt Gunnar Leche. Byggstarten sker i höst då även försäljning av bostäderna startar och inflyttning är beräknad till sommaren 2019.

– Vår vision är att Cykelfabriken i Fålhagen ska bidra till stadsbilden och addera en vacker funktionalistisk arkitektur med en tydlig historisk prägel. Ambitionen är alltid att våra hus ska vara unika och sticka ut, vilket Cykelfabriken gör, säger Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.

I Nyborgs pampiga textilfabrik skapade generationer av Norrköpingsbor ylletyg. Byggnaden byggdes i flera etapper under 1900-talets första hälft och ligger mitt i Norrköping intill Strömmen. Under de senaste åren har man byggt
om hela Yllefabriken och nu finns här bostadsrätter, hyresrätter och verksamhetslokaler med preliminär första inflyttning våren 2019. På en annan plats i staden planerar man att omvandla en nedlagd fabrik där man tillverkade kosttillskott till lägenheter för äldre.

Ett område som redan står klart är stadsdelen Saltsjöqvarn i Nacka, Stockholm. Området har fått sitt namn av de kvarnar som står kvar här, Stora Kvarnen från 1891 och Mannagrynskvarnen från 1923. Efter att man lagt ner kvarndriften 1989 höll området på att förfalla men i stället byggdes 450 lägenheter här.

 

Förutom bostäder byggdes ett hotell i en av de gamla kvarnarna och området är i dag ett eftertraktat ställe att bo på, vilket inte är så konstigt med de fantastiska byggnaderna med närhet till vattnet, varav vissa är q-märkta.

En annan q-märkt och unik fastighet är Stora
Tullhuset, som passeras av många kryssningsgäster på besök i den svenska huvudstaden. Byggnaden formgavs av Ferdinand Boberg
och stod färdig 1910 och rymmer i dag bland annat Fotografiska, som gjort byggnaden till
ett landmärke känt över hela världen.

 

I Göteborgs innerstad, precis intill Centralstationen, fanns tidigare ett gammalt anrikt posthus. Byggnaden genomgick en total omvandling för några år sedan och är nu ett spektakulärt hotell. Hotell blev det också av det anrika gamla ångkraftverket i Västerås som i år firar 100-årsjubileum. I augusti 2017 öppnades The Steam Hotel i denna kulturminnesmärkta byggnad. Lokalerna här har stått tomma sedan 1992 men nu rymmer den 18 våningar höga byggnaden 230 hotellrum, tre restauranger, två barer, spa med pool inom- och utomhus, vinterträdgård, konferensfaciliteter samt stora sällskapsytor.

Fakta

Enligt Boverkets senaste byggbehovs-prognos behövs 600 000 nya bostäder i Sverige fram till 2025. 322 000 bedöms behövas redan 2020, vilket innebär en genomsnittlig årstakt om 80 500 stycken.

Av Gabriella Vildelin