Det går bra för Uppsala

Av publicerat

Förra året arrangerades fler möten än någonsin tidigare i Uppsala och staden toppar såväl nationella som internationella rankingar när det kommer till antalet arrangerade kongresser i fjol.

Under 2016 genererade de möten och kongresser som arrangerades i Uppsala cirka 179 miljoner kronor till besöksnäring, handel, boendeanläggningar och transporter, visar den årsrapport för Uppsalas mötes- och evenemangsindustri som Uppsala Convention Bureau, Destination Uppsala har tagit fram för fjärde året i rad.

– I dag ägnar vi allt mer tid till att bidra till bättre och mer hållbara arrangemang, som ger fler effekter utöver de redan givna turistekonomiska. Om vi ser på möten och evenemang som strategiska verktyg för att nå en verksamhets långsiktiga utvecklingsmål, då nyttjar vi den verkliga potential som finns i att arrangera kongresser, konferenser och evenemang på hemmaplan, säger Anna Lindström, chef för Möten & Evenemang på Uppsala Convention Bureau som är en del av Destination Uppsala.