Livet som entreprenör

Av publicerat

Entreprenörsviljan i Sverige är god, det finns nämligen över en miljon företag i landet, de allra flesta är små företag. En av de stora utmaningarna entreprenörslivet är att finna balans mellan företagandet och familjen. INRIKES tar pulsen på entreprenörslivet.

Det finns många skäl att starta eget och ännu fler goda råd på hur du ska göra. Enligt Tillväxtverkets senaste undersökning Entreprenörskapsbarometern kan närmare hälften av svenskarna mellan 18-70 år tänka sig att bli företagare. Det är personlig utveckling, idéskapande och chans till att höja sin inkomst som attraherar.

– Tack vare digitaliseringen är det smidigare än någonsin att starta och driva företag – det enda man behöver är en dator, surfplatta eller smart mobiltelefon, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Små företag dominerar
Det finns i dag över 1 miljon företag i Sverige och över tid har antalet företag inom näringslivet ökat. Den absoluta merparten av dessa, drygt 99 procent, är småföretag med upp till 49 anställda. De stora företagen med 250 anställda eller fler utgör endast 0,1 procent av antalet företag i näringslivet.

Enligt fakta från Bolagsverket så är den genomsnittlige företagaren i Sverige en 53-årig man i Stockholmsregionen som driver ett mindre aktiebolag. Männen dominerar både företagandet och styrelserummen, endast var tredje företrädare i ett svenskt företag är en kvinna.

Under första halvåret 2017 startades flest nya företag i Sverige inom branschgrupperna Handel och service av motorfordon, Bygg- och anläggningsverksamhet samt Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet.

De företag som har starkast framtidstro och vill växa mest finns inom hotell och restaurang. Även företagen inom handeln samt inom information och kommunikation har en hög tillväxtvilja. Lägst är tillväxtviljan hos vård- och omsorgsföretagen enligt Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2017.

Hitta personal en utmaning
Företagarna uppger att det största hindret de stöter på då de vill utöka verksamheten är att hitta den personal de söker. Mer än vart fjärde företag (28 procent) ser detta som ett stort tillväxthinder. Bland de större småföretagen (10-49 anställda) och de medelstora företagen (50-249 anställda) är denna andel ännu större (cirka 50 procent). De allra minsta företagen vill helst växa utan att anställa.

Män och kvinnor drömmer om att starta och driva företag i ungefär lika stor utsträckning visar en undersökning som Sifo genomförde i vintras på uppdrag av Visma. Bland svenska män drömmer 39 procent om små-
företagslivet medan motsvarande siffra för
kvinnor är 31 procent.

Krångliga regler

Att vara egen företagare är inte alltid enkelt. Företaget Dooer frågade över 200 olika företagare runt om i landet om vad de tyckte var det jobbigaste med företagande.

Över hälften, 58 procent, ansåg att bok-
föring och administration var det jobbigaste med att driva företag. Efter det ansåg en femtedel, att regelverken kring företagande var jobbigast. Näst efter det var ekonomisk osäkerhet det vanligaste svaret, med 13 procent av svaren.
Även Tillväxtverket undersökningar visar att många upplever det krångligt med alla regelverk som finns gällande företagande. Nästan vart fjärde företag ser alla lagar och myndighetsregler som ett hinder till att växa. Det är helt enkelt för bökigt att utöka sin verksamhet. Det gäller särskilt för företag inom transport och energi, vatten, el. Företagen uppger också att det viktigaste för att kunna växa är att hitta nya försäljningskanaler.

Familj och företag
Angeli Sjöström Hederberg var 24 år gammal då hon startade sitt första företag. Elva år senare är hon en samhällsentreprenör som med sitt företagande vill bidra till en mer levande demokrati. Hon har skrivit två fackböcker samt en barnbok med två till på gång. Hon har tio års erfarenhet av ideella, politiska och fackliga organisationer och har arbetat som utbildare, karriärombudsman och projektledare med ett otaligt antal moderatoruppdrag i bagaget.

– Entreprenörskapet blev ett sätt för mig att få göra det jag ville. Jag är uppvuxen i en företagarfamilj och redan innan jag bestämde mig för att starta eget visste jag hur det var att driva egen rörelse vilket jag ser som en stor fördel. Att jag var ung såg jag inte som något hinder, jag bodde i studentkorridor och hade inga fasta kostnader och ville förena lönsamhet med demokratiska frågor, säger hon.

Barn som katalysator
Det finns många fördelar med att starta företag som just student. Som student kan man starta upp företaget vid sidan av studierna och man är oftast van med att leva på relativt lite pengar för det kan ta tid innan företaget går med vinst. Många tar också tillfället i akt att sadla om då de är föräldralediga.

– Barn är ofta en katalysator för att man jobbar effektivare och mer hållbart. Företag-ande föräldrar borde lyftas fram oftare, som förebilder för ett smart arbetsliv där både karriär och familjetid ryms. Min tes är att de som är föräldrar och har egna företag är bättre entreprenörer, säger Angeli Sjöström Hederberg som själv har man och två barn.

Angeli Sjöström Hederberg gillar att vara entreprenör eftersom hon känner att hon kan göra större avtryck som sin egen än som anställd.

– Jag är inte del i ett system utan kan röra om i grytan och peka på det där som alla vet men ingen vågar prata om. Andra fördelar är att jag kan styra över min egen tid och den stora variationen i arbetet, förklarar hon men allt är inte enbart positivt.

– Som entreprenör tänker jag ständigt på mitt företag, det går inte riktigt att mentalt stänga av och det kräver att jag själv tar ansvar för att hålla mig ajour med vad som händer just i den bransch jag är verksam i. Det är slitigt att vara egen, så jag vill jobba mindre och tjäna mer än som anställd, annars är det inte värt det, påpekar Angeli.

Fokus på ekonomin
Att avsätta pengar och tid till kompetensutveckling är viktigt och alltför många småföretagare negligerar det anser Angeli. Sen gäller det att ha tillräckligt med medel så man klarar sig ett tag vid oförutsedda händelser och även se över sin SGI samt pension.

Vissa soloföretagare känner sig ensamma men det är något som Angeli inte gjort.

– Är man ensam får man göra något åt det. Jag har sett till att arbeta i team, anlitat underkonsulter och hittat samhörighet bland branschkollegor, berättar hon.

För att lyckas som företagare tycker Angeli att man ska göra det man är bäst på och leja ut de delar som man behärskar mindre bra.

– Sen är det viktigt att ha funderat på vilket liv du vill leva. Företagandet och karriären ska anpassa sig efter livet och inte tvärt om, anser Angeli och säger att det är viktig att börja sälja och nätverka från dag ett.

– Skaffa dig en eller två kunder och börja göra uppdrag, resten löser sig så länge du har kunder. Visitkort, kontor, snygg hemsida, allt det där kan komma efterhand.

Bästa företagsläget
Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en rankinglista över företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. För tionde året i rad är det Solna som tar hem topplaceringen, tätt följd av Sollentuna och Nacka. Älvdalens kommun i Dalarna går upp 96 placeringar och blir årets klättrare. Älvsbyn i Norrbottens län faller flest placeringar, från plats 98 i fjol till plats 204 i år. Längst ner i rankingen, på plats 290, hittas Pajala kommun.

Av: Gabriella Vildelin