Rätt att älska

Av publicerat

RFSU:s nya klädkollektion är en hyllning till människors rätt att älska vem de vill, rätten att bestämma över sin egen kropp och rätten att uttrycka sig själv och sin sexualitet. Budskap om att alla ska ha möjlighet att njuta utan påtryck från samhällets normer och att vi alla är lika mycket värda trycks på kläder med fyndiga citat.

– Jag drömmer om den dag, då alla barn som föds är välkomna, alla män och kvinnor är jämlika och sexualiteten ett uttryck för innerlighet, ömhet och njutning, sa Elise Ottesen-Jensen år 1933 när hon uttryckte sin vision för RFSU.