Louise Lindh – Fastigheter av kött och blod

Av publicerat

Louise Lindh beskrivs ofta som en dold makthavare i det svenska näringslivets toppskikt. Som vd för Fastighets AB L E Lundberg tar hon nu ett kliv fram i rampljuset och driver de frågor hon själv brinner allra mest för – de som handlar om människor och hållbar utveckling.

Det är någonting nästan presidentlikt över konferensrummet på Blasieholmen, där Norrköpingsbaserade Lundbergs – och en rad andra välrenommerade företag − har sitt representativa Stockholmskontor. Utsikten sträcker sig från de krispigt vita färjorna nere längs Museikajen och vidare ut över Nybroviken, med Djurgården rakt fram och Strandvägen till vänster.

Louise Lindh har också en politikers ansvar i att utveckla, förvalta och representera. Hon har, som ett led i ett framgångsrikt generationsskifte, fått ärva ett miljardinnehav i investeringsföretaget L E Lundbergföretagen AB, med dotterbolag som skogsindustrikoncernen Holmen och fastighetsbolaget Hufvudstaden (där bland annat varuhuset NK ingår). Dessutom innehas mindre ägarandelar av skiftande storlek i bjässar som Husqvarna (7,6 %), Industrivärden (16 %), Indutrade (26 %), Handelsbanken (2 %), Sandvik (2,4 %) och Skanska (4,3 %).

Stommen i hela det Lundbergska bygget började med Louises farfar Lars Erik Lundberg, som startade ett byggbolag i Norrköping år 1944. Han insåg tidigt att det fanns stora värden i att äga och förvalta sina egna fastigheter på lång sikt, i stället för att fokusera på kortsiktiga byggprojekt med början och slut.

Det visade sig vara ett smart grepp, och fas-tighetsrörelsen expanderade kraftigt från slutet av 50-talet och framåt. På 70-talet utökades verksamheten även till andra branscher. Sedan 1994 är byggdelen av Lundbergs avyttrad, och fem år senare såldes 71 fastigheter i 25 kommuner för att renodla och fokusera verksamheten.

Och där någonstans står vi i dag. Det fas-tighetsbolag som Louise Lindhs farfar byggde förvaltades framgångsrikt av hennes pappa Fredrik. När 2017 såg dagens ljus fullföljde Louise den delen av generationsskiftet genom att ta över vd-posten för Fastighets AB L E Lundberg, ett helägt dotterbolag i koncernen.

I dag tillbringar Louise en eller två dagar i veckan på huvudkontoret i Norrköping – i övrigt pendlar hon mellan kontoret här på Hovslagargatan och någon av bolagets 150 fastigheter. Beståndet är i dag koncentrerat till Mellansverige, så resorna är inte alltför betungande.

− Vi finns i 10 städer i dag, säger hon. Jag är ute i verksamheten så mycket jag kan, jag vill gärna vara synlig lokalt – både för staden och för medarbetarna.

Familjen Lundberg har tidigare inte varit kända för sin synlighet. Snarare har såväl kvälls- som
affärspress irriterat sig på deras ljusskygghet. För Louise Lindh är det just den nya inställningen till vd-uppdraget som kanske mest påtagligt skiljer sig från de tidigare generationerna.

− Jag står nog för en annan synlighet, säger hon. Vi ska vara ledande inom hållbara stadsmiljöer, och då måste vi vara lyhörda gentemot våra kunder och deras behov − kontinuerligt, inte bara en gång per år. Vi ska utveckla vår verksamhet på ett så hållbart sätt som möjligt, och det innefattar både våra kunder och
våra kunders kunder. Förut jobbade vi med
fastigheter, nu jobbar vi med människor.
Fas-tigheter ger grundförutsättningarna, men det är människor som utvecklar verksamheten
och skapar kundvärde. Det pågår en stor mindset-förflyttning just nu.

Framgångskonceptet är alltså att ta hand om hela kedjan, från fastighetens tillblivelse fram till löpande förvaltning, administration − och pålitliga hyresintäkter. Lundbergs har alltid egna fastighetsskötare som ska bidra till en familjär atmosfär med personligt bemötande. Ingenting lämnas åt slumpen, och hållbarhetsbegreppet är integrerat i den dagliga verksamheten. Bland annat har bolaget infört en uppförandekod som baseras på FN Global Compact:s 10 principer och som omfattar alla leverantörer.

− Vår affärsstrategi och hållbarhetsstrategi går hand i hand, och det är ett måste om man ska vara framgångsrik i dag. Vi har jobbat länge med de här frågorna men inte riktigt kommunicerat dem tidigare. Den ekonomiska aspekten av hållbarhet är också viktig − ett företag finns till för att det skapar lönsamhet – vilket också är hållbart i längden. Allting är ett samspel.

I dag jobbar man bara med centralt belägna fastigheter inom bostäder, kontor och handel i städer som har god potential att ryckas med av den svenska urbaniseringsvågen. Hyresrätter är boendeformen som gäller hittills.

− Vi ska inte utesluta att det kan bli bostadsrätter i framtiden, säger Louise Lindh. Många kommuner vi träffar vill gärna ha just blandningen mellan hyresrätter och bostadsrätter i samma område för att skapa dynamik.

Det står tydligt att samverkan mellan olika aktörer är centralt för utveckling av framtidens hållbara städer. Därför har man på Lundbergs bland annat inrättat ett kundråd för att få befintliga och potentiella hyresgäster att i grupper diskutera hur behoven ser ut framöver. Framförallt handelssektorn, medger hon, befinner sig i en nedåtgående trend och behöver nya idéer och lösningar.

− Vi måste se till att skapa så attraktiva och trivsamma mötesplatser som möjligt. Vi äger till exempel två köpcentrum i Norrköping − men hur ser egentligen framtidens köpcentrum ut? Kanske de är mer som upplevelsecentrum, medan handeln i stadskärnan får en nytändning? Vi äger dessutom flera parkeringshus, men hur kommer vi att använda bilen i framtiden? Vi måste hela tiden anpassa oss efter utvecklingen.

Vid en första anblick ser det så enkelt och självklart ut – uppvuxen inom familjebolagets givna guldramar och fostrad att förvalta arvet vidare till nästa generation. Räkmacka in till näringslivets absoluta finrum. Men för Louise tycks det handla om någonting betydligt viktigare än välvillig press hemifrån. Hon har gått Handels
i Stockholm, jobbat som konsult på en stor
revisionsbyrå och har varit vice vd i fastighetsbolaget sedan 2008 – i nästan tio år har hon lärt sig det mesta som går att lära om verksamheten. De sedelärande hundåren är avbockade på sitt sätt, och hon är redo att kliva fram för att axla ett stort ansvar.

− Jag har fått sunda värderingar hemifrån, där det viktigaste är att vara lycklig, kunna utvecklas och göra det man är intresserad av. Det är klart att mina föräldrar tycker att det är jättekul att jag ville ta över, men det fanns ingen tydligt utstakad linje. Just den öppen-heten är kanske en anledning till att det blev som det blev. Jag hade förmånen att det fanns en möjlighet för mig att kliva in som vd, jag har jobbat här länge och tycker det är väldigt kul. Jag känner att jag har en roll att fylla, att jag verkligen kan bidra.

Hennes egna barn är i dag sex och åtta år gamla, och det verkar som att den otvungna men stöttande strategin håller i sig.

− Jag vill inte pracka på dem något − det finns mycket i livet och jag vill uppmuntra dem till att själva testa en massa olika saker. Men jag hade faktiskt med barnen en del på kontoret innan de började skolan. De tycker det är rätt kul att vara här, kanske främst för att det finns kakor.

Tankarna kring vad vi egentligen ger vidare till våra barn genomsyrar en stor del av Louise Lindhs ledarskap och riktning för bolaget. Där kommer intresset för människan hela tiden tillbaka.

− Vi måste fundera kring vad vi vill ge våra barn. Vi vill ju ge dem ett samhälle som är hållbart, och då måste vi ge dem rätt förutsättningar för det. Jag vill att den synen också ska genomsyra allt vi gör som företag. Att allt handlar om människor.

Louise Lindh om …

Hur man är en bra hyresvärd?

− Vi vill skapa en kundupplevelse i världsklass, och jag tror att det handlar mycket om att våga se detaljerna. Vi har ingen outsourcing, utan jobbar bara med våra egna fastighetssköt-are, som ger ett personligt bemötande med hög servicenivå. Ska det målas om kan vi gärna välja en dyrare färg om det innebär att den håller längre. Jag vill ha det bästa i allt vi gör.

Att synas eller inte synas?

− Det gäller att få livspusslet att gå ihop. Förutom min familj vill jag egentligen lägga så mycket tid som möjligt på verksamheten och på medarbetarna. Men med den positionsförflyttningen vi gör nu måste jag som vd vara mer synlig när det gäller medier, debatter, seminarier och mässor.

Utvecklingen inom kommersiella fastigheter?

− Handel är lite överexponerat, där väntar stora utmaningar framöver. Inom kontor handlar det mycket om hur kunden nyttjar lokalen med sin specifika verksamhet – fastigheter är inte längre bara fyra väggar och ett tak, utan det är en tjänst man köper. Vi kommer att se snabbare hyresavtal, fler aktivitetsbaserade
kontor och spännande coworking-lösningar.

Bostadspolitiken?

− Vi ser problem med nyttjandegraden, både för hyres- och bostadsrätter. Man bor kvar i betydligt större boenden än vad som behövs i stället för att flytta. Nyckeln är att införa bra hyressättningssystem i kombination med ändrade skatteregler för att stimulera flyttkedjor.

Sin ledarstil?

− Jag har hög energinivå och mycket idéer − vissa kan vara ovana vid att det går lite för snabbt ibland. Jag är positiv men ställer höga krav och är ganska direkt, jag försöker inte linda in saker. Sen gillar jag verkligen att jobba med människor. Laget är viktigare än jaget − vi ska ju jobba framåt tillsammans mot det uppsatta målet.

Framtiden?

− Vi måste hela tiden jobba med innovation för att stretcha tankebanorna och gå utanför boxen. Digitaliseringen händer nu, så det är bättre att bejaka och bemöta för att kunna jobba framåtriktat – i stället för att sitta i
passagerarsätet.

 

Text: Christian von Essen

Foto: Ulla-Carin Ekblom