Landvetter 40 år

Av publicerat

Göteborg-Landvetter flygplats började byggas 1972 och den 1 oktober 1977 invigdes den färdiga flygplatsen.

HMK Carl XVI Gustaf förrättade invigningen. Anledningen till att flygplatsen fick namnet Landvetter trots att den ligger i Härryda kommun var att grannsocknen Landvetters namn ansågs vara lättare att uttala. Två dagar senare, den 3 oktober, påbörjades den första trafiken. Det första planet som landade var SAS DC-9-41 Are Viking. Planet utgick sedan till Stockholm. Sammanlagt landade och startade ett 60-tal plan första dagen på Landvetter. Terminalen var då dimensionerad för cirka 3 500 000 passagerare. Samma dag stängdes Torslanda flygplats efter 54 år i drift.