Kör för livet

Av publicerat

Provkör en av BMWs sju laddbara modeller, så skänker BMW Sverige 100 kronor till Barncancerfonden.

För femte året i rad kör BMW Sverige för livet. Det innebär att du ger av din tid och BMW Sverige skänker pengar till Barncancerfonden. Pengar som hittills räckt till över 21.000 forskningstimmar som bidrar till att fler barn överlever sin cancer. I år ger BMW Sverige dig möjlighet att få en känsla av framtidens mobilitet. Fram till den 31 oktober så skänker BMW Sverige 100 kronor till Barncancerfonden för varje provkörning som görs i någon av BMWs sju laddbara modeller.

– ”Hållbarhet i alla dess bemärkelser är en del av BMWs DNA. Det vi gör, gör vi långsiktigt, och kampen mot barncancer tillsammans med Barncancerfonden är nu inne på sitt femte år. Vårt hållbarhetsarbete handlar inte bara om att minska de negativa miljö- och klimateffekterna utan även om socialt ansvarstagande. Med närmare 125.000 anställda och produktion i 31 länder kan vi göra verklig skillnad. I Sverige har vi tillsammans med Barncancerfonden skapat 21.000 forskartimmar, ” säger BMW Sveriges vd Petter Nordesjö i en kommentar.

Kampanjen startar den 18 september och håller på fram till 31 oktober 2017.

För mer information för att boka provkörning, vänligen se: www.bmw.se/korforlivet