Boktips – Hållbarhet är värdeskapande

Av publicerat

Det finns mycket tänkt, sagt och beslutat om hållbarhet och hållbart företagande – både nationellt och globalt. Det som gett frågan förnyad aktualitet är den nya lagen om hållbarhetsredovisning. En lag som började tillämpas vid årsskiftet och kan bli en utmaning för många bolag.

Den nya lagen är ingen isolerad händelse utan bara ytterligare ett bevis på att samhället i stort successivt slagit in på en allt mer hållbar väg. Vad man som ledare än tycker om olika initiativ för hållbar utveckling så är det inget som kommer att försvinna. Det är inte heller något som bara berör “andra”. Hållbarhet handlar ju dessutom inte bara om miljöfrågor utan har tre ben: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Det gäller alltså att strategiskt förhålla sig till hållbar utveckling och att inte bara anpassa sig till utan försöka dra nytta av de nya spelregler som våra politiker beslutar om. Se därför inte hållbarhetsredovisning som ytterligare en pålaga. Se det som en möjlighet att få till stånd en verksamhetsstyrning med ett mer långsiktigt och bredare perspektiv. Det skulle alla organisationer vinna på. Det är motiverande, det bygger värde och det skapar lönsamhet.

Vem och vad

Den nya lagen om hållbarhetsredovisning innebär att styrelsen i stora bolag ska avge en hållbarhetsrapport samtidigt med årsredovisningen. Även bolag som inte omfattas av lagen kommer successivt att välja att börja redovisa sitt hållbarhetsarbete, inte minst företag av allmänt intresse. Även mindre företag som vill visa på kvalitet kommer att följa efter, liksom organisationer, myndigheter och annan offentlig verksamhet.

Hållbarhetsrapporten kan vara ett relativt kortfattat dokument. Som minimum ska den behandla frågor inom miljö, sociala förhållanden och personal, respekt för mänskliga rättigheter och korruption. Men eftersom lagen är en så kallad följa eller förklara-lagstiftning kan man välja bort något fokusområde om man förklarar varför. För de mest väsentliga förbättringsfrågorna ska rapporten innehålla policyer och konkreta mål. Därutöver ska den bidra till en förståelse för bolagets utveckling och ställning samt dess affärsmodell.

3 tips för att komma i gång

1. Håll styrningen i styrelse och ledning
Då hållbarhetsarbete är verksamhetsstyrning ska det självklart vara integrerat i den övergripande strategin och utföras av ledningen. Ansvaret för det har styrelse och ledning, och det kan inte delegeras. Det är också ledningens ansvar att involvera styrelsen, inte minst i prioriteringen av det som ska mätas. Det är en sanning som tål att upprepas: det som mäts, det åtgärdas. Därför är valet av förbättringsfrågor centralt, och här ska styrelsen vara involverad. Att de sedan faktiskt målsätts, mäts och förbättras är ledningens ansvar.

2. Inrätta inte en funktion som hållbarhetsansvarig
Däremot kan det vara klokt att inrätta en funktion som är spindeln i nätet, någon som styr det operativa arbetet. I ett litet företag är det allra bäst om vd själv tar ansvar för hållbarhetsarbetet. I ett större företag kan arbetet ledas av en grupp bestående av produktions-, HR- och ekonomichefen, med den tidigare hållbarhetschefen som koordinator. Även i större organisationer blir det vanligare att vd är hållbarhetsansvarig, vilket ter sig helt naturligt. Däremot bör vd ha hjälp av en koordinator för att hålla i arbetet.

3. Låt er inspireras av GRI
Lagstiftaren kräver inte någon särskild standard för hur hållbarhetsarbetet ska redovisas. En stor hjälp är ändå att inspireras av den standard som utvecklats av nätverksorganisationen Global Reporting Initiative (GRI). GRI:s redovisningsprocess har fem steg: Förbered, Finn, Prioritera, Mät, Rapportera.

Hållbarhet är lönsamt

Många studier har gjorts om korrelationen mellan värdeskapande och hållbarhet. Resultaten är lite olika, men det som är tydligt är att om företag väljer de verkligt väsentliga frågorna så påverkas värdeutvecklingen positivt. Då maximeras resultateffekten. Även mer ofokuserat hållbarhetsarbete skapar visst värde, i tydlig kontrast till avsaknaden av hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsarbetet kan alltså bli det mest värdeskapande arbetet någonsin om man arbetar mot viktiga hållbarhetsmål med samma energi som man arbetar mot de finansiella målen. Det handlar om att titta alla viktiga intressenter i ögonen och lova att bli ännu bättre. Helt enkelt att minska riskerna och skapa en stabilare grund som klarar när det blåser.

Foto: Carl Lindén

Om författaren
Ebba Lindsö har mångårig erfarenhet från näringsliv, politik och media, bland annat genom en lång rad styrelse- och vd-uppdrag, och hon har arbetat med hållbarhetsfrågor under hela sin karriär.
Hon är aktuell med boken “Tankar om hållbarhet och ledarskap – och en snabbguide i hållbarhetsredovisning” (Roos & Tegnér). Ebba utbildar, talar om och håller workshops i ämnet. Kontakt: hanna@promotormedia.se

Av: Ebba Lindsö