Hållbarhet – det nya normala

Av publicerat

Att vi blir allt mer måna om att se bra ut och ta hand om oss ingår i konceptet. Men det blir samtidigt allt viktigare att vi gör detta på ett miljövänligt och socialt hållbart vis. Att som företag hitta sin hållbarhetsprofil är viktigt i både konkurrens- och miljösammanhang. Inrikes har gjort ett nedslag i L´Oréals hållbarhetsarbete – Sharing Beauty With All.

Skönhetsindustrin är en mångmiljard­industri som bara i Europa omsatte 77 miljarder euro 2015, enligt Cosmetics Europe. Motsvarande siffra för Sverige år 2016 är 17 miljarder kronor, enligt KoHF, Kosmetik och Hygienföretagen. En av de största aktörerna på skönhetsmarknaden är L’Oréal, som har 34 varumärken i sin portfölj och i fjol sålde produkter till ett värde av 25,8 miljarder euro.

År 2013 lanserade L’Oréal projektet ”Sharing Beauty With All”, ett ambitiöst projekt med tydliga mål för företaget och samtliga varumärken som ska vara uppnådda år 2020. Det handlar om att bli en både bättre och mer hållbar aktör, på köpet kommer en tydlig miljöprofil. Arbetet sker inom fyra områden, och nu i våras var det dags för en halvtidsavstämning.

Alexandra Palt

Alexandra Palt, Director CST & Sustainabilty för L’Oréal.

Nyckelpersonen i projektet är Alexandra Palt, Director CST & Sustainabilty för L’Oréal med en bred och gedigen bakgrund och erfarenhet. Hon har arbetat med juridik inriktad på mänskliga rättigheter i New York, inom ett europeiskt program i Berlin som förbereder unga kvinnliga företagsledare för att leda samt i Paris för Amnesty International med inriktning på rättigheter för minoritetsgrupper. År 2012 började hon arbeta för L’Oréal.

“Sharing Beauty With All” är ett ambitiöst program där företaget presenterar ett antal mål som ska vara uppnådda 2020. Dessa mål finner vi inom områdena produktutveckling, produktion, leva hållbart och ett hållbart företag. Arbetet är prioriterat och siffrorna positiva. Exempelvis har produktionen mellan 2005 och 2016 ökat med 29 procent samtidigt som koldioxidutsläppen minskat med 67 procent. Härtill är 82 procent av de nya produkterna bättre än sina föregångare. Siffror som visar på att satsningen är lönsam.

– Om tio år kommer hållbarhet att vara det nya normala, säger Alexandra Palt, Director CST & Sustainabilty för L’Oréal då vi möts i Köpenhamn där delmålen i L’Oréals projekt ”Sharing Beauty With All” presenterar sina halvtidsresultat.

Ett komplext serum från Kiehls som innehåller rester av quinoa och som uppnår hög hållbarhetsfaktor i så väl innehåll som utveckling.

Produktutveckling

Produktutveckling handlar om att ta fram helt nya produkter men även om att uppgradera de befintliga. Arbetsmaterialet är 143 identifierade produktkategorier och över 40 000 formulas. Nu är målet att alla produkter ska ha en bättre miljöpåverkan än sin föregångare, något man uppnått för 82 procent av produkterna.

Syntetiska ingredienser ersätts med natur-liga. Med få och naturliga ingredienser på ingredienslistan, självfallet utan sulfater, silikon och parabener, är serien till 98–99 procent nedbrytbar. Att använda sig av certifierade råvaror är även det en viktig faktor och i dag är exempelvis alla former av palmolja som används certifierad.

Förpackningen är en annan viktig fråga och här är den nya serien Biolage R.A.W. från Matrix ett bra exempel. Förpackningen är tillverkad av återvunnen plast. I andra fall används återvunnet glas.

Ett företag med tydlig miljöprofil är The Body Shop:

– Deras erfarenhet av Fair Trade-producerade ingredienser är ett av deras bidrag till vårt gemensamma arbete, säger Alexandra Palt.

Tillverkning

En tillverkning med så låg nivå av koldioxid­utsläpp som möjligt är målet; räknat från 2005 har L’Oréal minskat sina utsläpp med 67 procent. En lägre energiåtgång i produktions­ledet är ett annat mål, här handlar det exempelvis om att använda sig av solpaneler och att välja grön energi. Samtidigt ses transporterna av produkterna över – tåg är exempelvis många gånger bättre än transport på vägarna. Att minska vattenförbrukningen är också prioriterat, något som kan göras både i produktions- och konsumtionsled.

Leva hållbart

Skönhetsbranschen är en liten aktör när det gäller miljöpåverkan i stort då det framför allt inte är en industri med höga föroreningar. Men samtidigt är skönhetsbranschen en bransch vars syfte och mål är att göra oss vackra – så därför är kanske kraven på hållbarhet inom just skönhetsbranschen ännu högre. Att få konsumenterna att konsumera så miljövänligt som möjligt är ett mål.

– I Norden finns ett stort medvetande inom området miljö och hållbarhet, många säger att hållbarhet är viktigt och att de vill känna förtroende för företag de köper produkter från, säger Alexandra Palt.

Sheanötter förbereds för skönhetsindustrin.

Hållbart företag

Skönhetsbranschen är i framkant i sitt miljö­arbete för att minska klimatpåverkan, vilket även ett trippel-A-betyg från CDP bekräftar. CDP är en oberoende organisation som granskar företags klimatpåverkan utifrån tre kriterier: klimatskydd, hållbar vattenförvaltning och kampen mot skövling. Två företag, av 3 000 granskade, har hittills fått detta toppbetyg, varav L’Oréal är det ena och Unilever det andra.
Som ett hållbart företag vill L’Oréal vara med och påverka på flera plan. Det handlar om allt från att anställa personer med handikapp till utbildning och sjukvård för de anställda. Miljöarbetet innebär även att alla leverantörer gås igenom och att även de måste ta en
aktiv roll i miljöarbetet om samarbetet ska fortsätta.

Djurtester

Att testa produkter och ingredienser på djur har alltid varit debatterat. Trots att L’Oréal slutade testa sina produkter på djur 1989
(2012 slutade de även att testa nya ingredienser på djur, vilket i en sista fas omfattade 200 möss och råttor per år) hör vi ibland talas om djurtester på produkter som ska säljas i Kina. Här är det nämligen krav på att produkten ska vara djurtestad innan den får säljas. L’Oréal har ändå valt att fortsätta sälja på denna marknad men samtidigt har de utvecklat ”Episkin”, en form av konstgjord hud som de använder för att testa produkter på. Målet är att få Kina att använda sig av denna metod – ett center för Episkin finns redan etablerat i Shanghai.

– Målet är att hela skönhetsindustrin ska vara fri från djurtester, säger Alexandra Palt.

Om framtiden

Någon egentlig budget för ”Sharing Beauty With All” har aldrig funnits, budgeten med både kostnader och vinster är integrerad i verksamheten. Halvtidsrapporteringen är positiv och framtiden lovande.

– Hållbarhet är inte någon hemlighet eller något vi tävlar inom, att dela med sig både formellt och informellt är något som gynnar oss alla, säger Alexandra Palt.

Utvecklad in i minsta detalj för en optimal hållbarhetsprofil är hårvården i Biolages nya serien R.A.W. från Matrix.

Av: Yvonne Gull