Amanda Lundeteg – framtidens makthavare

Av publicerat

Amanda Lundeteg förkroppsligar bilden av framtidens makthavare. Som vd för stiftelsen AllBright kämpar hon oförtrutet med att öka andelen kvinnor i börsbolagens styrelser och ledningsgrupper. Och hon ser positivt på utvecklingen.

Historien om Amanda Lundeteg är flitigt berättad, men för den som ännu inte stiftat bekantskap med den unga jämtländskan kan en sammanfattning vara på sin plats.

Hon adopterades från Sri Lanka och växte upp i Brunflo i Jämtland. Genom passion, energi – och möjligen en smula tjat – lyckades hon efter sina utbildningsår 2012 få praktikplats på stiftelsen Allbright, som ett år tidigare hade dragits i gång av bland andra finansmannen Sven Hagströmer.
Efter avslutad praktik fick hon inte bara erbjudande om jobb – hon fick erbjudande om att ta över som vd. Därmed blev hon plötsligt ansiktet utåt för arbetet med ett jämställt svenskt näringsliv. Sedan dess har hon och kollegorna petat runt med räknestickan bland börsbolagens öppna sår. Många mäktiga män hör av sig i kölvattnet av Allbrights kartläggningar och rapporter, särskilt från de bolag utan kvinnliga styrelseledamöter som varje år placeras på Svarta listan.

− Alla har naturligtvis sina individuella förklaringar, ler Amanda. Men vi är intresserade av att titta på mönster, och då räcker det ganska långt att bara räkna.

Foto: Johan Bergmark

Framåt utan kvotering

Trots att jämställdhetsarbete i många avseenden kan vara nedslående ser Amanda Lundeteg oftast positivt på utvecklingen. Under vårens stämmosäsong framkom att hela 32 procent av styrelseledamöterna i börsens bolag är kvinnor, jämfört med 30 procent under 2016. I led-ningsgrupperna är det något klenare med 20 procent, och bland vd:arna är bara sex procent kvinnor. Jämställdhet definierar Allbright som en 40/60-fördelning.

− Det som är riktigt glädjande är att storbolagen nu är uppe i 39 procent kvinnor i sina styrelser. Det krävs bara att tio män byts ut mot kvinnor i sju bolag för att vi ska vara i mål med jämställda storbolagsstyrelser i Sverige.

En extra anledning till glädje är att det har skett utan den fruktade kvoteringslagen. All­bright tror nämligen mer på bolagens eget organiska jämställdhetsarbete än på tvingande lagstiftning − som i stället riskerar att ta viktig kompetens från ledningsgrupperna, vilket har skett i andra länder.

− Vi kan däremot se att själva hotet om kvotering haft viss inverkan, och nu hoppas vi på en snöbollseffekt där fler kvinnor öppnar upp för andra kvinnor till styrelser och ledningar. Men vissa bolag framstår som ögontjänare – det finns exempel på styrelser som först ökat andelen kvinnor i styrelsen, bara för att minska den igen när lagförslaget föll.

I september släpper Allbright sin årliga rapport, som den här gången lägger fokus på ledningsgrupper snarare än styrelser. Som vanligt kommer bolagen att placeras på vita, gråa eller svarta listan. Amanda Lundeteg hintar om att även utländsk bakgrund kommer att inkluderas i statistiken.

Hur kan man kommunicera jämställdhetsbehovet så att näringslivstopparna förstår?

− Det finns intressant forskning på det. En studie som tittade på könsrepresentation och resultat kunde visa att bolag med 30 procent kvinnor i ledningsgruppen hade sex procent högre vinst än de som hade färre kvinnor. Det finns väldigt starka argument för att satsa på jämställdhet. Jag menar att problemet inte handlar om okunskap längre. Det handlar om vilja.

Foto: Christian von Essen

Fastighetsbranschen på kurs

Många bolag vet alltså vad de borde göra, men behöver en knuff i rätt riktning. Det är talande att Allbright därför numera ägnar hälften av sin verksamhet åt utbildningar, och att de precis tillsatt en utbildningschef.

Ett utmärkt exempel på hur man kan hjälpa till att gå från ord till handling är ett unikt samarbete med fastighetsbranschen som initierades under våren 2017 för start senare under hösten. Ledningarna för fastighetsjättarna Akademiska Hus, Castellum, Forsen och MKB Fastighets AB ska under åtta månader arbeta nära Allbright för att implementera ett program med kartläggning, budgetering, utbildning och målsättningar.

− Det ska bli jättespännande att jobba tillsammans på det sättet. Fastighetsbranschen är redan ganska långt framme i de här frågorna, men vår förhoppning är förstås att arbetet nu ska smitta av sig ut i hela organisationerna.

Ljusskyggt riskkapital

Förutom de stora börsrapporterna gör Allbright med jämna mellanrum nedslag i specifika branscher för att avtäcka sakernas tillstånd och jämställdhetens nivå. Hittills har bland annat juristerna fått vädra ut sin manliga dominans i en rapport som fick stort medialt genomslag.
Under våren var det riskkapitalbranschen som sattes under lupp. Förutom bristen på kvinnor i ledande positioner fanns det andra orosmoment.

− Branschen har en låg transparens, och det tog lång väldigt lång tid att kartlägga strukturerna i bolagen. Det blev också tydligt att det finns en djupt rotad machobild av riskkapitalisten som en ”ensam cowboy” som jobbar dygnet runt och offrar allt för att nå framgång.

Rapporten ger svidande kritik till en bransch som samlar totalt tre kvinnor av 92 på partnernivå, och som med sitt stora ägande samtidigt spelar en stor roll i näringslivet och samhället.

Foto: Johan Bergmark

Tysklandsexpansion

Vilken som blir nästa bransch att granskas vet Amanda Lundeteg inte helt säkert i dag, men medger att managementkonsulterna är intressanta, liksom kommunala bolag och pr- och reklambranschen.

− Det är lite som ett journalistiskt grävjobb, säger hon. Vi får ofta tips från folk i olika branscher – vissa mejlar sina synpunkter medan andra kommer fram efter en föreläsning och vill berätta.

Var tänker du dig själv om fem år?

− Just nu känner jag bara att jag vill fortsätta vara med på Allbright-resan. Vi har redan öppnat ett kontor i Tyskland med två anställda, och jag kan absolut se att det finns möjlighet till expansion i fler länder framöver.

Blir du inte sugen på politiken?

− Kanske… jag kan i alla fall absolut tänka mig att jobba vidare med opinionsbildning och samhällsförbättring på något sätt i framtiden.

Vad händer i Almedalen för din del?

− Det dyker upp nya saker hela tiden, men jag vet att jag ska vara med i två samtal hos Dagens Industri om lönefrågan och representation. Jag ska bli intervjuad om Allbrights arbete hos Expressen, och jag ska hålla tal hos Makt-salongen under en så kallad ”failkonferens”, som är ett kul sätt att lära av andras misstag. Generellt tycker jag att Almedalen är ett bra sätt att tanka kunskap, sprida budskap, och utveckla sitt nätverk som grund för vidare samarbeten.

Profil
Namn: Amanda Lundeteg
Ålder: 32 år
Bor: I centrala Stockholm
Från: Född i Sri Lanka, uppväxt i Brunflo, Jämtland
Bakgrund: Ekonom från Uppsala universitet, samt examen från Institute for International Business i New York
Meriter: Figurerar flitigt på olika listor över unga talanger, opinionsbildare och makthavare, och utsågs 2016 av TCO till “framtidens mäktigaste” mellan 18 och 35.
Läser i sommar: Johannes Anyuru, ”De kommer drunkna i sina mödrars tårar”
Lyssnar på i sommar: Genushistorie­podden.
Gör i sommar: Efter Almedalen brukar jag vara rätt slut så då blir det isolering i ett hus i Italien en vecka. Sen kommer det att bli stugan uppe i Hållsta, där stannar jag tills jag får Stockholmslängt.
Mer info: www.allbright.se

Text: Christian von Essen, foto Johan Bergmark