Almedalen – med hållbarhet i fokus

Av publicerat

Politikerveckan närmar sig med stormsteg och evenemangen fortsätter att strömma in. En bit in i juni är antalet publicerade evenemang över 3 300 – och det väntas bli fler. Under årets Almedalsvecka är hållbarhet hetast – ett ämne som seglat upp på de flesta arrangörers agendor.

Trender är just trender, de kan ändras från en dag till en annan, men som det ser ut just nu är det stort fokus på hållbarhet. Inte enbart hållbarhet utifrån ett miljöperspektiv, utan även sett utifrån hållbar ekonomi och hållbart samhälle. Kulturen som den fjärde och nya delen i hållbarhetstänket finns också representerad bland de över 520 evenemang som angett just hållbarhet som ämne, säger Mia Stuhre, projektledare för Almedalsveckan.

Att Almedalsveckan har gått från att endast vara årets politiska tal till världens största politiska mötesplats råder det ingen tvekan om. Här är ordet fritt för alla som vill debattera samhällsfrågor i en öppen demokratisk miljö.

– Om jag ser på de ämnen som valts när det är ett riksdagsparti, övriga partier eller partiorganisationer som står som arrangör så handlar det om ämnena mänskliga rättigheter, demokrati, hållbarhet, jämställdhet och utbildning, berättar Mia Stuhre.

De arrangörskategorier som återkommande står för majoriteten av evenemang under veckan är intresseorganisationer, företag, stat, kommun och landsting.

Foto: Malin Ericsson/Gotland

Fler värnar om miljön

Vilka är då årets hetaste respektive svalaste ämnen? Utefter de ansökningar som hittills kommit in pekar Mia Stuhre ut några gemensamma nämnare:

– Just nu tas besöksnäringen som ämne upp i knappt 20 evenemang av 3 300. Det går att jämföras med hållbarhet, som tas upp i mer än 520 evenemang.

I skrivande stund är 3 306 evenemang godkända och publicerade i det officiella programmet, men det ligger fler i kö för handläggning.

– Om jag ska se in i framtiden så tror jag att vi slår förra årets rekord, som var 3 794 genomförda evenemang. Jag tror att vi landar på närmare 4 000 i år. Men eftersom det går att ansöka om att få med sitt evenemang fram till och med den 9 juli så vet vi först den 10 juli hur årets vecka ställer sig i jämförelse med andra år.

Foto: Marcus Johnson

Finns det några event som sticker ut?

– Denna fråga är svår att svara på, för vad som sticker ut för en person kanske inte är så uppseendeväckande för någon annan. Däremot är det många fantastiskt intressanta evenemang som erbjuds till alla som är på Gotland mellan den 2 och 9 juli. Utan kostnad, berättar Mia Stuhre.

Det ryktas om att nazister tillåtits ha en mani­festa­tion, stämmer det och hur kommer det att gå till?

– NMR, Nordiska Motståndsrörelsen, tillika ett registrerat parti, har av polismyndigheten fått tillstånd att tala från en av de två öppna talarplatserna nere vid småbåtshamnen under tre dagar i slutet av veckan. Denna organisation har också fått tillstånd, efter positivt yttrande från Region Gotland, att hyra mark under samma dagar. Även detta vid småbåtshamnen. Enligt den bedömning som polisen gjorde innan tillstånd gavs såg de inte att det fanns någon hotbild eller risk för oroligheter. Polisen har också gjort bedömningen att de kan säkra den allmänna ordningen med befintliga resurser. Jag förlitar mig på denna bedömning, avslutar Mia Stuhre.

Almedalen i mobilen
De som inte har möjlighet att delta på plats kan följa evenemangen på webben – 25 procent av evenemangen webbsänds och är tillgängliga både i realtid och i efterhand. Politikerveckan har även en officiell app: Almedalen Just Nu. Det finns också en sökfunktion där man kan skapa egna skräddarsydda program, en karta med servicepunkter som presscenter, toaletter och platser för första hjälpen. Du kan också använda platstjänsten på din telefon för att hitta evenemang nära dig. Denna information sparas inte i appen. Syftet med appen är att fungera som en guide för besökaren, och den fungerar även offline.

Foto: Malin Ericsson/Gotland

Av: Joline Ekman, foto (första bilden): Marcus Johnson