Matematisk lekplats

Av publicerat

Bygget har startat för Tekniska museets nya matematiska lekplats som öppnar i september. Labyrinter, experiment, musikinstallationer och rutschkanor i form av matematiska mönster tjänar till att inspirera små genier.

Parken riktar sig specifikt till låg- och mellanstadieskolor, som kan utnyttja lekplatsen i sin pedagogiska verksamhet, men parken kommer att vara öppen dygnet runt och gratis för alla.

– Vårt mål är att göra matematiken inspirerande, fascinerande och rolig. Skolans klassrumsundervisning behöver kompletteras med mer lekfulla inslag, och för den som besöker museet på fritiden blir parken ett spontant och kravlöst möte med matematik och naturvetenskap, säger Lars Paulsson, projektledare på Tekniska museet.

Text: Josefine Sandqvist, foto: TEMA landskapsarkitekter