Hållbar utveckling – stark medvind för Sveriges energiarbete

Av publicerat

Med förmånligare lagar för egenproducerad solel, billigare vindkraft och fler elbilar toppar Sverige EU:s lista över de länder som hunnit längst i omställningen till förnybar energi. INRIKES pratar med en expert inom området och berättar mer om Sveriges energiarbete.

Reglerna gällande egenproducerad sol-energi har blivit både bättre och mindre byråkratiska. Från och med 2018 kan befolkningen troligen producera sin egen solel skattefritt. På vindkraftsidan har man bestämt sig för att förlänga elcertifikatsystemet och ta bort vissa certifikat för att underlätta för vindkraftsbranschen, säger Göran Bryntse vice president of European Renewable Energies Federation (EREF), och ordförande i Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (SERO).

Under 2016 stannade vindkraftsbyggandet av i Sverige. Det beror på att vi i dag har ett överskott av energi, vilket leder till låga elpriset för vindkraft. Under 2015 slog vindkraften däremot nytt produktionsrekord med 16,6 terawattimmar och stod därmed för tio procent av den totala elproduktion-en. Det är nästan 45 procent högre än under år 2014. Dock tror Göran Bryntse att vindkraftsbyggandet kommer ta ny fart igen – då stängningar av flera kärnkraftsreaktorer väntar inom några år.

– Användandet av elbilar kommer öka och vi ska ersätta kärnkraften på något sätt. Därför behöver det byggas nya vindkraftverk. Under 2016 producerade energislaget 16 terawattimmar. Vindkraften är utan tvekan den billigaste nya kraftkällan, vilket gör att den bör komma i första hand och energieffektiviseringar i andra hand, säger Göran Bryntse.

Solenergin på frammarsch

Solenergin står för endast 0,1 procent av Sveriges totala elproduktion, trots ökningarna som sker i flera delar av landet. Det kan jämföras med Tyskland och Italien, där den står för 8 procent.

Men intresset för solceller är stort bland både företag och privatpersoner. Anledningar till att fler satsar på egna solceller är att det finns installationsbidrag samt att priserna på solcellsanläggningar sjunkit. Sedan 2010 har priserna på villasystem sjunkit med 75 procent. I dag räknar man med att privatpersoner har gratis el efter 15 år. Garantin på solceller är 25 år.

Göran Bryntse

Göran Bryntse, vice president of European Renewable Energies Federation (EREF)± och ordförande i Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (SERO).

– Solenergin kommer öka väldigt kraftigt inom de närmaste åren, då det finns ett väldigt stort intresse bland vanligt folk. Jag tror att solenergin kommer tiodubblas före 2020 på grund av de nya reglerna med skattefri el. Folk tycker det är roligt att vara självförsörjande, de är beredda att inte bara titta på pengarna, utan även att gardera sig mot strömavbrott. Det är man beredd att lägga lite extra pengar på, säger Göran Bryntse och fortsätter:

– Många kommuner vill också profilera sig som solcellsvänliga genom olika förmåner – att folk inte behöver byggnadstillstånd för att sätta upp solceller på sina tak är en av dessa. De bygger även solcellsanläggningar i kommunal regi – exempel på det är Varberg, som har Sveriges största solcellsanläggning. Det har också blivit rimligare villkor för byggnation av större solcells­anläggningar, så här ligger även bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i startgroparna för att miljöprofilera sig.

Presidentval som rör om

Den globala ökningen av solel slog nytt rekord 2016. Det producerades hela 75 gigawattimmar solel. Det går att jämföra med den svenska kärnkraften som producerar 9 gigawattimmar – med andra ord ger den globala solelen cirka åtta gånger mer effekt än den svenska kärnkraften.

– Det har aldrig byggts så mycket solel som i fjol. Experter tror att det kommer fortsätta i den riktningen, då det finns stora planer med solel i bland annat Indien och Sydamerika. Jag tror heller inte att Donald Trump kan stoppa den solcellsboom som sker i USA just nu. Under 2016 fördubblade USA sin solcellskapacitet – den var hög redan från början. Så vi kan räkna med en kraftig ökning av solel till 2020. När det gäller vindkraften räknar branschbedömare med att vi kommer se en ökning med cirka 300 gigawattimmar till 2020, menar Göran Bryntse.

Vad innebär det att Trump blivit president? Hotas den globala energiomställningen?

– Det är en tiotusenkronorsfråga. Det har visat sig att han säger en sak och gör en annan. Tidigare skulle han skrota Parisavtalet, men nu tänker han inte göra det längre. De nya ägarna av Vattenfalls brunkolsgruvor i Tyskland har beslutat att låta brunkolen stanna i marken, av ekonomiska skäl. Trumps snack om att sätta fart på USA:s kolindustri är patetiskt, det kommer inte att lyckas, det blir för dyrt. Åtminstone arbetar 20 gånger fler människor med sol- och vindkraft i USA än med kolkraft, så ur ett sysselsättningsmässigt perspektiv är gynnandet av kolindustrin som ett muspink i havet. Många fler får arbete via sol- och vindkraft än kolkraft.

EU har en uttalad ambition att vara världsledande på förnybar energi

Nyligen kom färska siffror från EU som visar medlemsländernas andel i förnybar energi. Där toppar Sverige listan med hela 54 procent förnybar energi. Det ska jämföras med EU:s mål om 27 procent förnybar energi till år 2030.

– Vi ligger bäst till inom Europa. Reglerna är sådana att om vissa länder inte klarar sin utbyggnad av förnybara energikällor kan de köpa statistik från länder som lyckats bra. Det innebär att exempelvis Tyskland, som nu ligger på 17 procent förnybar energi, kan köpa in sig i Sveriges produktion. Man jämnar ut det tyska underskottet med det svenska överskottet, vilket Sverige får betalt för.

EU har många olika lagar och regler som stöttar omställningen till förnybar energi för medlemsländerna. Men ibland kan dessa regler också hindra klimatåtgärder.

– EU:s transportpolitik kan hindra Sveriges omställning till en mer hållbar fordonsflotta. De är tveksamma om man ska använda bioenergi till fordonsbränslen – vilket Sverige och Finland protesterar mot. Vi vill använda vår skog för att köra våra bilar. Det kommer signal-er från Bryssel om att vi inte får använda vår skog som vi vill, och det tror jag EU får sluta med om de ska överleva. Ett tydligt exempel är att i Sverige finns det över 100 000 träd per invånare, på Malta ett halvt träd per invån-are – att vi ska ha en gemensam skogspolitik med Malta verkar löjligt.

Hundra procent förnybar energi 2040

I takt med att elbilarna blir fler minskar också energianvändningen. En elbil slukar endast en fjärdedel energi jämfört med en bensinbil. På landsbygden kan det vara ett bra alternativ med biodiesel, medan elbilarna i dag gör sig bäst i städer, där luftkvaliteten behöver förbättras.

– Jag har all anledning att vara positiv – Energikommissionen har beslutat att vi ska ha 100 procent förnybar energi år 2040. Det är den bästa lösningen för Sverige – sedan får vi se hur länge kärnkraftverken kommer stå kvar, men de blir ju gamla och farliga till slut, så de kommer nog att stängas ned helt naturligt så småningom.

Av: Joline Ekman