Få begär ersättning vid försenade flyg

Av publicerat

Bara 15 procent av svenskarna säger att de bett om ersättning när flyget varit försenat, enligt en Sifo-undersökning som Forex Bank låtit genomföra. 26 procent menar att de inte begärt ersättning men varit medvetna om att möjligheten finns.

– Vänd dig direkt till flygbolaget och hävda din rätt. Som resenär inom EU har du rätt till en schablonersättning om flyget är försenat i tre timmar eller mer. Storleken på ersättningen beror även på flygsträckans längd, säger Mattias Varén, reseekonom på Forex Bank.

Du kan även bli kompenserad om bagaget skadats eller kommit bort. 19 procent svarar att de har begärt ersättning och 21 procent säger att de vet om att det går, men inte har gjort det.