I solens sken

Av publicerat

Solceller är en bra och förnybar energikälla som AMF Fastigheter valt att installera i åtta av sina fastigheter i Stockholm och Sundbyberg.

Energin kommer att användas för att driva hissar och belysning i fas­tigheterna. Samarbetspartners denna gång är Naturskyddsföre­ningen och Energi Sverige.

– För oss är energianvändningen den enskilt största miljöpåverkande faktorn och därför satsar vi mycket på att systematisera energiarbetet i våra fastigheter. Solcellerna producerar lokal och klimatsmart energi och vi kan minska vårt inköp av el från andra källor. Samtidigt bidrar vi till ett hållbart energisystem, säger Michael Eskils, hållbarhetsansvarig på AMF Fastigheter.

Text: Yvonne Gull