Skåne – växer så det knakar

Av publicerat

Med flera nya företagsetableringar, en växande befolkning och ett nytt universitet står Skåne inför många möjligheter och utmaningar. INRIKES pratar med Region Skånes regiondirektör för att ta reda mer om näringslivet i regionen.

Sedan 2014 har Skåne antagit en regional utvecklingsstrategi – det öppna Skåne 2030, med en gemensam målbild om hur regionen ska utvecklas till 2030. Hittills visar analyserna att det är attraktivt att såväl verka i som besöka och bo i Skåne. Befolkningsökningen 2016 var historiskt hög och Skåne fick över 20 000 nya invånare. Samtidigt var befolkningsökningen spridd över hela länet och befolkningen i alla Skånes kommuner ökade.

Både inflyttning och barnafödande bidrog till befolkningsökningen, som förväntas vara fortsatt hög de kommande åren. Positivt är att 90 procent av skåningarna ser Skåne som en bra plats att bo på och en övervägande andel anser att de är nöjda med sitt arbete.

Stark entreprenörsanda i regionen

Under 2015 växte besöksnäringen starkt i regionen – hela 5,5 miljoner människor besökte Skåne i turismändamål. Kopplat till besöksnäringen finns det också många entreprenörer som inriktat sig på antingen mat, kultur eller outdoor-verksamheter. Nyföretagandet var under samma år det tredje högsta i Sverige.

– Digitaliseringen av fordonsindustrin är ett tillväxtområde där Skåne ligger i framkant. Det finns också mycket mobilteknikkompetens i regionen, med tanke på arvet av bland annat Sony Ericsson, och utländska aktörer som visat stort intresse. Under de senaste två åren har även exempelvis Bosch utvecklingsenhet, Volvo Cars och Continental etablerat sig här. IBM öppnade också ett utvecklingscentrum i Malmö 2015, säger Alf Jönsson, regiondirektör för Region Skåne och berättar att Skåne lyckats locka flera stora företag att etablera sig i regionen.

Alf Jönsson

Alf Jönsson, regiondirektör för Region Skåne.

– Vi har också flera företag som haft stark tillväxt under de senaste åren. Några av dessa är Axis Communications, som sysslar med kameraövervakning, Ikea, som har etablerat sitt internationella huvudkontor i Hyllie, Sigma Connectivity (internet of things) och Massive Entertainment som arbetar med spelutveckling. Efter en svår omställningsperiod har läkemedelssektorn börjat attrahera riskkapital igen och efter en lång period av neddragningar har även telekomindustrin, Ericsson, börja nyanställa, om än i liten skala.

Regionen har även flera lovande start-ups – i Norden ligger Malmö, Lund och Helsingborg på tredje plats, efter Stockholm och Köpenhamn, vad gäller nya lovande företag. Regionen växer bland annat starkt inom e-commerce och e-hälsa. Men med en hög tillväxttakt kommer också utmaningar – regionen jobbar bland annat hårt med att locka och behålla internationell spetskompetens inom främst teknik, forskning och spelutveckling.

– Det gläder mig att jag ser ett stort intresse för kringetableringar med anledning av forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Flera forskningsinriktade företag har visat intresse för anläggningarna. MAX IV invigdes på årets ljusaste dag under 2016, och ESS planeras stå klar 2023. Etableringarna av dessa forskningsanläggningar betyder mycket för regionen – nu kan vi attrahera tusentals forskare från hela världen. Även företag som är kopplade till life science-industrin, tillverknings- och materialindustrin får helt andra förutsättningar för att fortsätta utveckla sina produkter och ligga i absolut världsklass, berättar Alf Jönsson.

Cykel Malmo

Starka näringar i Skåne

– Framför allt växer de näringsgrenar som kopplas till Skånes snabbt stigande befolkning, till exempel bygg-, handel-, hotell- och restaurangverksamheter. Men även företagstjänster växer snabbt, både vad gäller enklare kontorsservice och mer kvalificerade tjänster, säger Alf Jönsson.

Flest sysselsatta i Skåne finns i branscherna: Vård och omsorg samt sociala tjänster, som står för 17 procent av sysselsättningen, handel, som står för 14 procent, företagstjänster, med 12 procent, utbildning, med 12 procent, tillverkningsindustri, med 10 procent, och byggbranschen, som står för 7 procent av sysselsättningen för Skånebor.

Tillväxten av nya arbetstillfällen är hög i Skåne. Detta gäller både för inrikes- och särskilt utrikesfödda. Under 2015 skapades över 10 000 nya jobb i Skåne. Dock har Skåne fortsatt en låg sysselsättningsnivå jämfört med andra län i Sverige. För att komma i kapp rikssnittet skulle regionen behöva erbjuda 25 000 nya arbetstillfällen. I västra Skåne är tillgängligheten till arbetsplatser bättre, även omkring Öresundsregionen. Dock har de tillfälliga gränskontrollerna gjort att restiden blivit längre och tillgängligheten sämre.

Hållbarhet en viktig del

Under de senaste åren har det skett en kraftig ökning i antalet resor med kollektivtrafik i Skåne. Under tio år har antalet resor ökat med 57 procent. Antalet resor med Skånetrafiken var år 2015 knappt 159 miljoner. En av de nya satsningarna som ska göra att fler vill resa kommunalt är Skånetrafikens nya biljettsystem.

– Vi har skapat ett nytt och flexibelt biljettsystem med personliga zoner. Inom dessa kan man resa fritt som det passar. Det blir tydligare rabatter och färre biljettyper. För att prova det nya sättet att resa laddar man ner Skånetrafikens nya app. Den gäller till att börja med enbart för resor inom Skåne men inom en snar framtid kommer man även att kunna resa till Danmark och våra grannlän med appen, säger Alf Jönsson och fortsätter:

– Det finns nog inget län som haft en sådan snabb utbyggnad av kollektivtrafiken som Skåne. Vi kommer även att investera en halv miljard kronor i en ny verkstad för våra egna tåg i Hässleholm. Vi satsar i Ängelholm, där all busstrafik är eldriven. Omställningen till fossilfria transporter är en högprioriterad fråga i Skåne.

Malmö högskola blir universitet

Malmö högskolas forskning är inriktad på tillämpbarhet och tvärvetenskap, med fokus på samverkan med det omgivande samhället. Forskarna samarbetar med såväl näringslivet som offentlig sektor och frivilligorganisationer inom många olika områden, till exempel social innovation, hållbar stadsutveckling, biofilmer och biologiska gränsytor samt migration och integration.

– Nu kommer Malmö högskola att bli ett universitet. Det ser vi som positivt, då bland annat samarbetet inom life science-området med Lunds universitets medicinska fakultet och Skånes universitetssjukhus blir bredare, säger Alf Jönsson.

Av: Joline Ekman