Fondsparande – så blir du en vinnare på marknaden

Av publicerat

Svenskarna älskar att placera sina pengar i fonder. Hela sju av tio medborgare fondsparar i dag. Inrikes pratar med två experter på fondmarknaden för att ta reda på mer om 2017 års hetaste fondtrender och vilka händelser som kan påverka den finansiella marknaden.

En pågående trend är att många väljer att köpa passiva fonder, Indexfonder. Kunderna har också blivit mer prismedvetna. Viktigt är att inte fokusera för mycket på priset, eftersom det trots allt är avkastningen man ska leva på. Man bör jämföra både vad fonderna kostar och vilken avkastning de kommer att ge, säger Eva Gottfridsdotter-Nilsson, vd för Länsförsäkringar Fondförvaltning, och fortsätter:

– Ytterligare en trend som kommit är intresset för hållbara fonder. De har blivit väldigt populära, främst bland unga, medvetna människor. Det syns kanske ännu inte om man kikar på det totalt förvaltade kapitalet, vilket beror på att unga människor inte har ett lika stort kapital, men vi märker väldigt tydligt att unga efterfrågar hållbara fonder. De är ofta också kunniga och pålästa när de kommer till oss. Jag tror att de fondbolag som inte är beredda att satsa på så kallade hållbara fonder kommer vara förlorare på marknaden i framtiden. De hållbara fonderna handlar inte bara om miljömässiga förbättringar, utan även social hållbarhet. Ägarstyrningsfrågor så som krav på att styrelser och ledningar ska ”uppföra sig väl” har också ökat i fokus och handlar om hållbarhet för företagens överlevnad.

Eva Gottfridsdotter-Nilsson

Eva Gottfridsdotter-Nilsson, vd för Länsförsäkringar Fondförvaltning.

Vilka fonder rekommenderar du oss att undvika?

– Man kan aldrig ge generella råd, men något som ändå kanske bör undvikas är så kallade “långa räntefonder”, då marknadsräntan troligtvis är på väg uppåt. Vi har redan sett ränteuppgångar i bland annat USA.

Vilka händelser kan påverka fondmarknaden under 2017?

– Årets Europaval kan påverka marknaden, beroende på vilken utgång det blir. Men något jag ändå upplever är att börserna och marknaden brukar reagera väldigt starkt i början, men sedan återhämta sig snabbt. Kriserna har kommit så tätt nu, vilket har gjort att marknaden blivit mer mentalt tålig.

Vad ska man tänka på vid investering i fonder?

– Man ska tänka på att det är riskfyllt att investera i fonder. Det bästa är att träffa en rådgivare och ta del av den skriftliga informationen som finns om fonderna, exempelvis fondfaktablad. Det är också viktigt att tänka långsiktigt i sitt sparande. Det måste vara pengar som du inte behöver ”i morgon”.

entrepreneur-1340649

Vilka fallgropar finns det?

– Att man lyssnar alldeles för mycket på vilka fonder som har gått bra historiskt sett, och utgår från att det ska fortsätta så. Då finns risken att man bara hoppar på tåget och inte tänker själv. Det finns ingen garanti för att fonder som går bra nu även kommer att göra det i framtiden. Man bör i stället tänka nytt och utgå från sin egen situation och kanske välja något helt annat. En annan fallgrop är att många inte förstår risken och därför tar för hög risk. Många som i dag sparar på ett vanligt bankkonto får i princip inte en krona i ränta, men då är också risken noll. En fallgrop är att väldigt många människor går från banksparande rakt in i riskfyllt aktiesparande eller fonder för att få möjlighet till avkastning. Där blir hoppet stort och även väldigt riskfyllt.

Om jag investerar i fonder, hur länge ska jag vänta med att sälja dem?

– När man ska sälja fonderna beror helt på hur det har gått och vad man vill använda sina pengar till. När man går in i fondsparandet är det viktigt att man minst kan avstå pengarna i tre år, helst fem. Detta beror på att fonderna både går upp och ned i värde över tid. Det bästa sparandet man kan göra är att månadsspara i fonder. Genom att spara varje månad köper man ibland billigt och ibland lite dyrare. Då jämnar det ut sig. Går du däremot in med en påse pengar under ett tillfälle, så finns risken att du köper den dag som fonderna är dyrast.

Vilka är för- och nackdelarna med att spara i fonder respektive aktier?

– Sparar du i fonder slipper du ta eget ansvar för dina aktieval. Du behöver inte så mycket kunskap eftersom det är någon annan som sköter dina placeringar. Sedan är det stora kostnadsfördelar när ett gäng tillsammans sparar, vilket man gör i en fond. Det innebär att kostnaden per transaktion blir väldigt mycket lägre. Om du inte är väldigt kunnig så skulle jag säga; börja alltid med att spara i en fond. När du sedan har lärt dig mer kan du prova på att köpa aktier. När du köper en enskild aktie finns risken att du förlorar allt, säger Eva Gottfridsdotter-Nilsson.

Hon får medhåll av Fredrik Nordström, vd på Fondbolagen. Han tipsar också om att inte investera alla sina pengar i fonder samtidigt:

– Det är bra att spara regelbundet i stället för att göra stora investeringar vid få tillfällen. Då minskar man risken att köpa vid fel tidpunkt. Genom att exempelvis månadsspara över långa perioder kan man låta ränta-på-ränta-effekten jobba. En liten peng kan över tiden ge ett större belopp.

Vilka är dina bästa tips vid köp av fonder?

– Först bör du tänka på hur länge du ska spara pengarna. Ska man spara under en kort tid är det bättre att ha mer placeringar i räntefonder eller blandfonder. Ska man spara under en längre tid kan man ha mer placerat i aktiefonder. Normalt sett svänger aktiemarknaden mer, men ger oftast bättre avkastning än vad fonder gör över en längre tid. Det viktigaste är att komma i gång och spara – i dag finns det nästan en hel generation som vuxit upp i en lånekultur i stället för en sparandekultur. Därför bör man påminna om att tiderna kan förändras och att räntorna inte alltid kommer att vara så låga, säger Fredrik Nordström.

coins-1523383

Kan du berätta om några starka fondtrender under 2017?

– Under de senaste åren har många typer av lågprisfonder vuxit, framför allt indexfonder. Den stora fördelen med indexfonder är att de har låga avgifter, vilket kan ha betydelse under långa sparperioder. Den stora nackdelen däremot, är att man får index minus avgiften, varken mer eller mindre. Med en aktivt förvaltad fond har man däremot chans att få en högre avkastning, men också risken att få en lägre avkastning. Likaså är blandfonder och fonder med hållbarhetsfokus allt mer populära. Hållbarhetsfonder är en jätteviktig trend i Sverige, många fonder har olika hållbarhetskriterier som styr placeringarna, säger Fredrik Nordström och fortsätter:

Fredrik Nordström

Fredrik Nordström, vd på Fondbolagen.

– Många fonder har en hållbarhetsprofil som beskriver hur fonden jobbar med hållbarhet. Det kan vara att den väljer bort vissa typer av verksamheter eller att fonden särskilt väljer att placera i hållbara företag. I informationen anges också om det är vissa typer av produkter som undviks, exempelvis alkohol, tobak eller vapentillverkning. På så sätt kan spararen själv välja om man genom sina investeringar vill vara en del av dessa verksamheter eller inte. Dagens ekonomi ser helt annorlunda ut jämfört med för 30 år sedan. I dag sker det jättestora investeringar i områden som knappt fanns för 30 år sedan. Ser vi 30 år framåt i tiden kommer ekonomin återigen att ha gått igenom väldigt stora förändringar. Inom exempelvis hållbarhet finns väldigt många goda investeringsmöjligheter i företag som har energismarta lösningar. Inom det området tror jag att investeringarna kommer att öka.

Svenskar tar risker i fondsparandet

Generellt sett har svenskar länge tagit stora risker i sitt sparande, jämfört med människor i andra länder. Man har haft en stor del av sparandet placerat i aktier och aktiefonder. På så sätt har många hushåll fått ta del av tillväxten i ekonomin som avspeglats i höjda aktiekurser. Detta har historiskt sett förbättrat välfärden för en stor del av befolkningen.

– Det är häftigt att vi har ett sådant utbrett fondsparande. Sju av tio vuxna svenskar fondsparar i dag och det är väldigt positivt, avslutar Fredrik Nordström.

Av: Joline Ekman