Region Kalmar – stärker sin attraktionskraft

Av publicerat
Kalmar

Kalmar län fortsätter att öka attraktionskraften genom att bygga fler bostäder, möjliggöra för fler arbetstillfällen och satsa på hållbar utveckling. För INRIKES berättar regiondirektören Helena Nilsson om länets möjligheter och utmaningar.

När man bor i den här miljön får man tid över, vi har många intressanta arbetstillfällen och kan erbjuda ett gott livsklimat. Vi har närhet till många attraktiva platser där det händer mycket, dessutom kommer det att byggas många nya bostäder framöver, säger Helena Nilsson och fortsätter:

– Det tog tid för länet att återhämta sig efter finanskrisen, men nu ser vi att det går mot allt ljusare tider. Regionens största näringar finns inom den tillverkande industrin, där delar av näringen haft tufft att återhämta sig efter krisen. Men nu rullar det på bra igen. Nu har vi god tillväxt inom livsmedelsindustrin – i hela ledet från jord till bord.

Några av länets andra stora näringar är träindustrin och besöksnäringen, Kalmar är nämligen det fjärde populäraste länet att besöka sommartid, utanför storstadsregionerna. Sedan 2011 stödjer och stimulerar även Regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg, Region Blekinge samt länsstyrelserna i de tre länen den trärelaterade industrin. En av länets aktörer, Hjältevadshus, har nyligen vunnit en upphandling hos Sveriges kommuner och landsting som innebär att de kommer att etablera hustillverkningen i Hultsfred. Det innebär många nya arbetstillfällen för den kompetens inom träindustrin, som redan finns i Hultsfred.

Helena Nilsson

Helena Nilsson, regiondirektör.

Lastbilstillverkaren Scania investerar också stort i Oskarshamn. Där bygger de en kombiterminal med en logistikpark.

– De bygger Scanias nya modell av lastbilshytter i Oskarshamn, vilket är väldigt positivt för regionen då det leder till fler arbetstillfällen.

– Vi skulle också vilja att fler kunskapsintensiva tjänsteföretag startas i regionen, med koppling till Linnéuniversitetet. Vi arbetar mycket med att få studenter på Linnéuniversitetet att bosätta sig i regionen efter studierna. I dag kommer 75 procent av universitetets studenter från andra län än Kalmar. Nyligen har även e-hälsomyndigheten flyttat hit. Det är ett starkt område som kan leda till kringetableringar i form av andra företag och verksamheter. Universitetet satsar också stort i Kalmar, då man bygger ett helt nytt universitet i hamnområdet.

I dagsläget kämpar länet med en bristande kompetensförsörjning. Behovet av kompetens och utbildad arbetskraft inom industri och offentlig sektor ökar. Bland bristyrkena finns kock, industriarbetare, vård- och sjukhuspersonal samt lärare.

– Söktrycket på yrkesförberedande utbildningar på gymnasienivå är inte så god. Efterfrågan på marknaden finns, men ungdomarna söker inte den typen av utbildningar. En av utmaningarna är också att få ut de nyanlända i arbete. Vi har brist på arbetskraft och många människor står ändå utanför arbetsmarknaden. Inom länet sker en ökad delning på arbetsmarknaden, där 99 procent av de svenskfödda har arbete, medan en stor grupp utlandsfödda inte har det. Kompetensförsörjningsfrågorna är en jätteutmaning för oss, berättar Helena Nilsson.

Vilka åtgärder görs för att få fler människor i arbete?


– Vi försöker hitta praktikplatser, ordna utbildningssystem inom olika nivåer och samarbeta med bland annat akademin, med även
andra utbildningssamordnare. Kommunerna gör ett stort jobb, vad gäller vuxenutbildning, Komvux och Yrkesvux. Samarbetet med Arbetsförmedlingen är också oerhört viktigt. Det är oftast inte pengar som är bristen, utan att få systemet att fungera. Sedan tar många företag i regionen ansvar själva. Bland annat har Scania dammsugit marknaden efter dem som vill arbeta med montering av lastbilshytter. KLS Ugglarps är ett annat bra exempel. Det finns många möjligheter, men det krävs samverkan mellan flera parter för att vi ska lyckas.

Hur ser bostadsbyggandet ut i regionen?


– Bostadsbyggandet går framåt och det byggs nya bostäder i så gott som samtliga länets kommuner. I Kalmar räknar man med att ha 800 färdigställda bostäder under 2017. Inom tre år förväntas kommunen ha 2 500 nya bostäder. Västervik och Oskarshamn kommer att bygga cirka 250 nya bostäder vardera, inom de närmaste åren. Inom besöksnäringen bygger man även ut boenden, Ekerum på Öland bygger ut sitt boende, Astrid Lindgrens Värld kommer att få en ny stugby och Björn Ulveus investerar i Västervik.

Hur arbetar ni för en miljömässigt hållbar region?


– Vi har bland annat en särskild cykelstrategi där vi arbetar med att bygga ut cykelvägar för att underlätta pendlingen och främja hållbar turism. Vårt länstrafikbolag har även upphandlat fossilfria bussar som drivs av biogas. Vi har goda förutsättningar för att fortsätta arbeta hållbart, då våra basnäringar är trä och livsmedel, två näringar som genererar förnybar energi. Sedan har vi en strategi som antogs för ett antal år sedan, Fossilbränslefri Region 2030.

Kommer ni att vara fossilbränslefria 2030?


– Tveksamt om vi kommer att vara det fullt ut, men vi är på god väg. Det handlar om att fordonsparken måste ställa om, och fordonen är just nu den största utmaningen.

Av: Joline Ekman, foto: Johnny Franzén