Rekordår för logistikbyggen

Av publicerat

Det nya året bjuder på många nyheter inom logistikbranschen. Fram till december öppnar 20 nya logistikanläggningar runt om i Sverige. Det är den högsta siffran hittills. INRIKES berättar mer om logistik-meckat Sverige.

Sedan 2002 har det byggts fem miljoner kvadratmeter logistikytor i Sverige – det är mer än vad som byggts i Norge, Danmark och Finland tillsammans. År 2017 bjuder även på fler positiva resultat – flera stora anläggningar på över 10 000 kvadratmeter ska öppnas runt om i Sverige. Men vad beror det på?

Mats Abrahamsson

Mats Abrahamsson, professor inom logistik vid Linköpings universitet.

Enligt logistikexperter runt om i landet pekar den starka kurvan på att fastighetsbyggandet hör ihop med låga räntor, stark ekonomi inom Sveriges gränser samt att e-handeln ökar i rekordfart.

En tredjedel av årets byggen omfattar detaljhandel och en tredjedel partihandel. Behovet av nya logistiklokaler styrs genom den ökande e-handeln – av årets byggen är cirka 200 000 kvadratmeter avsedda för aktörer inom just e-handel. En annan anledning till att det byggs fler lagerlokaler är bostadsbristen. När fler bostäder byggs i storstäderna stiger också markpriserna och logistikverksamheterna måste därför flyttas en bit utanför städerna.

Gamla lokaler i behov av renovering

Många av de logistikfastigheter som i dag används är byggda under 1990-talet. De är ofta omoderna och nu i behov av renovering.

– Trenden att bygga stora regionala centrallager började på 1990-talet. I dag menar man att det börjar bli dags att förnya en del av dessa fastigheter. Det är också ett skäl till att bygga nytt, då äldre fastigheter inte går att få lika moderna, säger Mats Abrahamsson, professor inom logistik vid Linköpings universitet.

abandoned-2041218

Men är det verkligen klimatsmart att bygga nytt?

– Ja, det kan det mycket väl vara. Företag som ligger i framkant inom området, som exempelvis Apotea, projekterar nu en 38  000 kvadratmeter stor fastighet i Morgongåva. Denna fastighet klimatsäkras genom att ha solceller på hela taket. Det gör att företaget kommer att producera mer el än vad de gör av med själva. Ett sådant bygge blir väldigt svårt att genomföra i en gammal fastighet. Sedan kan man även bygga mer energieffektivt i dag, vilket gör att det blir lättare att bygga nytt än att klimatanpassa en gammal fastighet, berättar Mats Abrahamsson och fortsätter:

– Jag tror att vi i framtiden får se fler företag bygga klimatsmarta logistikfastigheter. Ännu finns det bara några företag som ligger i framkant, som Apotea och Ikea. Kanske kommer detta att explodera i framtiden, då kunder ställer högre krav på både fastighetsägarna och varuägarna. För det är inte fastighets­ägarna som driver utvecklingen framåt, det är konsumenterna.

Vilka framtidstrender ser du inom etableringen av logistiklokaler i Sverige?

– Storstäderna växer, vilket innebär att man bygger nya bostäder i Göteborg, Stockholm och Malmö. Det gör att logistikverksamheter trängs ut från Stockholm till exempelvis Norrköping. E-handeln växer också, vilket gör att det skapas en större region för hela Norden. Denna region finns i Sverige, där man har centraliserat stora logistiklager. Från Sverige kan du nå hela Norden över en natt om du har ditt lager på rätt ställe. Det är billigare att ha ett lager för hela Norden än att ha ett lager för varje land, säger Mats Abrahamsson.

barrels-708624

Goda expansionsmöjligheter

I dag handlar logistikmarknaden mycket på spekulationer. Fastighetsföretag bygger främst inom Sveriges logistikregioner och börjar ofta bygga innan kunderna knyts an. Det beror på att många företag i dag är snabbväxande – när de expanderar vill de hyra logistiklokaler snabbt och kan då inte vänta i flera år på att dessa ska byggas. En av de viktiga punkter som finns när man ska etablera nya logistiklokaler är att de ska ligga nära demografiska tyngdpunkter. Det beror på att varuägarna ska kunna nå hela Norden från lokalerna, för att minska de totala transportkostnaderna.

– Alla logistikregioner har goda expansionsmöjligheter. Det är inte några problem att hitta ny mark att bygga på, fastighetsägarna kan fortfarande välja bland de mest attraktiva orterna. Ofta vill logistikföretagen ligga längs E4:an, sedan vill många ha tillgång till hamnar, vilket finns i både Göteborg och Norrköping – närheten till god infrastruktur är väldigt viktig. I logistikregioner har även många bemanningsföretag med arbetskraft inom lagerarbete etablerat sig. Det är mycket viktigt att tillgången till arbetskraft finns. Så det är många parametrar som spelar in – det är ingen slump att regionerna som toppar logistiklistan klarar sig, det beror på att de kan det här.

Vilka utmaningar har fastighetsägarna i dag?

– I dag söker många företag flexibilitet på ett helt annat sätt än förr, man vill inte låsa upp sig i onödan. Det kan vara av strategiska skäl. Vanligt är att varuägarna vill skriva avtal på mellan tre och fem år i stället för på tio år, som tidigare var vanligt.

Vad innebär det för fastighetsägarna?

– Det innebär att fastighetsägarna tar en högre risk, eftersom de hyr ut under kortare tid. Då vet de inte hur det ser ut om fem år, vilket gör att risken ökar. Trenden inom logistikföretagen är man skriver kortare avtal för att skapa flexibilitet.

aircraft-1362586

Sveriges 10 bästa logistiklägen

  1. Stor-Göteborg (Business Region Göteborg + Borås)
  2. Örebroregionen (Örebro, Hallsberg, Arboga, Kumla)
  3. Östgötaregionen (Norrköping, Linköping, Mjölby, Motala)
  4. Stockholm Nord (Sigtuna, Väsby, Enköping, Håbo, Bro)
  5. Helsingborgsregionen (Nordöstra Skåne)
  6. Eskilstuna/ Strängnäs
  7. Jönköpingsregionen (Jönköping, Nässjö, Vaggeryd)
  8. Stockholm Syd (Sth, Södertälje, Nykvarn, Haninge)
  9. Halmstadsregionen
  10. Västerås/ Köping

Källa: Intelligent Logistik

Intelligent Logistik listar varje år Sveriges bästa logistiklägen. Enligt deras rapport ligger Sveriges demografiska mittpunkt i Hallsbergs kommun, mellan Örebro och Norrköping. Den starkaste tillväxten finns nu i Mälardalen och Stor-Stockholm, därifrån nås den största befolkningen med kortast avstånd för varudistribution.

Den logistikregion som toppar listan är Göteborg. Regionen har Nordens största import- och exporthamn, med oceangående direktlinjer och nya stora logistiketableringar. Regionen har flera nya stora marktillgångar för logistik, då närmare en halv miljon kvadratmeter logistik­yta öppnas vid hamnen på Hisingen. Till regionen räknas Borås och de 13 kommuner som ingår i nätverket Business Region Göteborg.

Näst på tur kommer Örebroregionen, som haft en stark tillväxt på logistikytor under flera år. Regionen har ett bra geografiskt läge och god tillgång till infrastruktur i form av fraktflygplats, järnvägar, Sveriges största kombiterminal och vägar. Tillväxten är också god då Train Alliance ska bygga ett nationellt järnvägscentrum i Hallsberg, samt att Green Cargo flyttar sitt huvudkontor till regionen.

Trea på listan hamnar Östgötaregionen, som har en god närhet till viktiga marknader och ett nära regionalt samarbete genom Östsam och East Sweden. Regionen har även god infrastruktur med en containerhamn i Norrköping och ledande logistikforskning vid Linköpings universitet.

Fyra är Arlandaregionen, som på senare tid haft stora logistiketableringar i form av Arlandastad, Brunna och Rosersberg samt Enköping. Regionen har även närhet till Sveriges största fraktflygplats och konsumtionsmarknad. Tidigare har akademiska logistikutbildningar saknats, men nyligen har både Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet startat grundutbildningar inom logistik.

Text: Joline Ekman