Renovering – tips, råd och vanliga fallgropar

Av publicerat

Hallå där! Patrik Wendelius, byggnadsteknisk rådgivare på Villaägarnas Riksförbund.

Vilka är de vanligaste renoveringarna som behövs göras efter vintern?

– Taket kan få mycket stryk av vädret under vintern och vinden kan drabbats av mögel. Taket kan då behöva lagas lokalt där skadorna finns – eller bytas helt beroende på omfattningen. Vinden kan behandlas så påväxten dör, men lika viktigt är det att ta reda på varför skadorna uppstod. Där kommer jag ofta in i bilden, som första person att bolla frågorna med. Målningsarbete kan även vara aktuellt, det görs bäst på vår och försommaren. Om huset har källare kan det även uppstått problem med fukt eller vatten på golv eller väggar – en omläggning av dräneringen kan då vara aktuell.

Fuktskador är något alla villaägare vill undvika – hur säkrar man mot fukt vid renovering?

– Fukt kommer både utifrån och inifrån. Väder kan du skydda dig från med väderskydd på ställning eller täckning med riktiga presenningar. Fukt inifrån kan uppstå vid installationer, fuktiga byggvaror eller felaktigt byggande. Dessa risker minimeras lättast genom erfarenhet, bra handlag och rätt utförda arbeten. Trävaror bör även fukt mätas innan de byggs in eller målas, när man renoverar ska man alltid följa de anvisningar som kommer med produkten från tillverkaren samt följa de branschregler som finns vid denna typ av arbeten.

Vad ska man tänka på vid byte av fönster, renovering av fasad och tak?

– Man kan fråga sig själv; lider jag av att ha för mycket pengar i plånboken? Oftast blir svaret nej. Bara för att rekommendationerna är att byta ett visst tak efter 40 år, betyder det inte att du måste göra det. Lägg hellre några tusen kronor på att anlita en besiktningsman som kan undersöka taket.

– Du kan fundera på vem som har sagt att du behöver byta fönster. Är det verkligen nödvändigt och i så fall, varför? Ett skäl kan vara att du sparar runt 160 kronor mer per år i Karesuando per kvadratmeter glas i fönstret, grovt räknat. Lyser solen in i fönstret halveras i princip vinsten när solen lyser på fönstret. Har du dessutom ett hus med äldre glas i fönstren kommer husets utseende att förändras och då kan det vara vackrare och mer ekonomiskt att renovera de fönster du redan har, men att samtidigt byta det inre glaset till energiglas och få halva besparingen mot helt moderna fönster. Dessutom slipper du risken för utvändig kondens på fönstren. Det är samma fukt eller imma som drabbar bilens vindruta under vissa förhållanden och den försvinner under dagen när det blir varmare eller solen tittar fram.

– Med fasad och tak är det samma sak; är det åldern som bestämmer när ditt tak eller din fasad ska bytas, eller är det varornas faktiska tillstånd? Många av våra medlemmar ringer mig för att fråga vad de ska göra, mitt råd är alltid att de ska ta hjälp av en oberoende sakkunnig för en bedömning, exempelvis en besiktningsman. Det är bättre att betala denne en del pengar för veta när och vad du kan behöva göra för att taket ska hålla. Kanske kan du vänta med att renovera taket ytterligare tio år – då har du sparat en slant. Det viktigaste är att du underhåller taket rätt – då kan du spara pengar i det långa loppet.

Vad börjar de flesta renoverningsoja sig över under våren då?

– Nya altaner. Det ska spikas och snickras. Många gläds åt att det känns och syns att man gjort något. Att byta en fläkt eller bergvärmeanläggning syns inte och är därför inte lika roligt att ägna sig åt. Sedan går många igenom taket och fasaden efter vintern, kanske gör man något åt en smutsig fasad. Det kan ofta vara smuts eller svamp, biologisk påväxt. Då kan man diska fasaden. Man tar Yes och diskar med en diskborste, sedan kan man torka av med en trasa eller låta regnet skölja väggen.

Vad får man renovera själv och vad måste yrkeskunnig göra?

– Elektriska installationer ska du inte göra själv, med vissa undantag. I övrigt kan du ge dig på det mesta, men ha alltid i åtanke att arbetena bör göras fackmannamässigt, ibland finns det lagar och regler som måste följas vid om- och tillbyggnader. Sedan ska man alltid fråga sig själv; klarar jag av att genomföra arbetet? Vilka krav har jag på mig själv? En del blaskar bara på färg och tänker att de har målat om, fast det egentligen kan se ganska knepigt ut. Måleri är ett yrkeskunnande och det är oftast inte så lätt som man tror.

Vilka är de vanligaste fallgroparna vid renovering av villor?

– Okunskap gör att planeringen uteblir eller blir bristfällig. Man ska inte enbart förlita sig på hantverkare, när det i vissa fall borde vara exempelvis en arkitekt som anlitats för vissa arbeten. De olika yrkesgrupperna kompletterar varandra. Som beställare ska du undvika att bara ta in offerter från en entreprenör. Undvik även att ha allt för stor tilltro till att hantverkaren och var noga med att kräva dokumentation av arbetena som utförs, eller dokumentera dessa själv.

Hur hittar jag en riktigt bra hantverkare?

– Du måste be om referenser från tidigare kunder till hantverkarna. Sedan går du ett steg längre och kontrollerar att en besiktningsman också har godkänt tidigare arbeten. Först då vet du om hantverkaren är riktigt bra. När du anlitat en hantverkare ska du alltid besiktiga det genomförda arbetet, en besiktningsman arbetar inte bara med att hitta fel – de ser också till att du får vad du betalar för. Du ska också vara noga med att inte betala i förskott – det är din enda säkerhet för att hantverkarna ska komma tillbaka. Du ska inte vara deras bank. Många betalar i förskott och sedan försvinner hantverkaren. Vid det läget är det väldigt lite du kan göra, därför står många personer och är ledsna i tv, då de tyckte att hantverkaren lät så snäll från början och sedan visade sig vara så dum. Det finns ingen anledning att betala i förskott – det är bara ett tecken på att något är fel med hantverkaren. Kunder har också konsumentlagen på sin sida. Lagen gör att en företagare är skyldig till att råda om något blir för dyrt och göra vad som är bäst för kunden.

Av: Joline Ekman