Trästaden – framtidens hållbara val

Av publicerat

Skogen är Sveriges gröna guld. Allt fler kommuner, byggherrar och privatpersoner börjar satsa på att bygga fastigheter av trä. En av de kommuner som ligger i framkant inom träbyggandet är Växjö. De har som mål att hälften av alla fastigheter som byggs fram till 2020 ska vara gjorda av trä.

Växjö kommun bjuder varje år in till Växjö­samtalet – det är en konferens där kommuner och företag träffas för att utbyta idéer inom hållbar utveckling kopplad till träbyggande. De har även som en del i sitt miljöarbete tagit fram en träbyggnadsstrategi: Växjö – den moderna trästaden. Strategin går ut på att få fler aktörer att bygga i trä, både kommunens bolag och byggindustrin i övrigt.

Höga mål inom träbyggande

Under 2015 hade kommunen som mål att 25 procent av alla nya hus som byggdes av kommunkoncernen skulle vara byggda i trä. Det uppnådde de med stor marginal – hela 44 procent av alla nybyggnationer var gjorda av trä. Målet är att att öka andelen till 50 procent till 2020. Det slutgiltiga målet är att Småland ska bli ett nationellt centrum för modernt träbyggande.

Atrium

– Växjö har arbetat med den moderna trästaden sedan början av 1990-talet. Det är ett långtgående stadsutvecklingsprojekt, där Växjö tillsammans med demokratin, akademin och näringslivet arbetar för ett ökat användande av trä i stadsutvecklingen. Det finns ett enormt stöd för att bygga med trä i kommunen, säger Hans Andrén på Växjö Kommunfastigheter AB.

– Det finns en mängd svar på varför man ska öka användningen av trä. Ett av dessa är klimatfrågan – använder du en kubikmeter trä i byggandet så reducerar du koldioxidhalten med 700 kilo. En annan anledning är energianvändandet, det går åt mindre energi i hela byggkedjan – från hur skogens förvaltas till den sista spiken.

Trähus i olika former

Cirka 30 trähusprojekt står klara i Växjö och det finns ytterligare tio fastigheter som just nu håller på att byggas. Byggnadsprojekten varierar – det är allt från flerbostadshus till universitetsbyggnader och höghus. Fastigheterna är även certifierade inom olika miljömärkningar såsom Guldhus och Breeam. För att detta skulle bli verklighet har politiker pekat med hela handen, menar Hans Andrén.

Är trä framtidens byggsystem?

– Ja, det är nödvändigt. Det är det enda återväxande byggmaterialet som finns. Trämaterialet kommer främst från Sverige, men vi testar även träbyggsystem från andra länder. En av de viktigaste parametrarna i dag är tiden. Bygger vi i trä lyckas vi lösa delar av klimat- och energifrågan samt sänka byggtiderna med 50 procent.

Hans Andrén

Hans Andrén på Växjö Kommunfastigheter AB.

Upplever ni en ökad efterfrågan på trähus bland privatpersoner?

– Ja, folk vill ha en trävilla. De börjar ställa önskemål och krav på husen de flyttar in i. Det finns flera anledningar till att man vill bo i trähus, såsom bättre ljud- och hälsoeffekter, säger Hans Andrén.

Att bygga i trä

Trähus har lång livslängd. De klarar fukt, brand och stabilisering bra. Det enda som man ännu brottas med, berättar Hans Andrén, är när höghus på uppemot 20 våningar ska byggas. Trähusen är nämligen lätta, och man måste därför tänka igenom tekniken ytterligare.

En av de stora satsningar som just nu sker i Växjö är byggandet av ett nytt stads- och stationshus. Det ska byggas i trä med en glasfasad och placeras på samma plats som det nuvarande resecentrumet. Planen är att det ska rymma bland annat ett kommunhus för 600 anställda. Stadshuset beräknas bli 14 000 kvadratmeter stort och projektet ska stå klart 2019.

Av: Jolina Ekman, foto: White Arkitekter