Bostadsområde med trästomme

Av publicerat

Området Frostaliden i Skövde är en stor satsning på träbyggen, som bidrar till en hållbar miljö. Det står nu klart att Peab kommer att bygga 190 lägenheter i området på uppdrag av Skövdebostäder. Lägenheterna är fördelade på sex hus med åtta våningar vardera. De två nedersta våningarna och hisschaktet gjuts i betong, men i övrigt byggs husen med trästomme.

– Vi ser fram emot att vara med och skapa Sveriges största bostadsområde med höga hus med trästomme. Med ny spännande arkitektur blir detta något extra i ett mycket fint läge där de boende kan uppleva friheten av att bo nära såväl shopping och fritidsaktiviteter som fantastiska rekreationsvärden inom Karstorpsområdet, säger Dan Sandén, vd för Skövdebostäder.

Byggstart sker i september i år och inflyttning kan påbörjas 2019.

Foto: Studio Ekberg/Linus Romberg