Etthundraåttio grader av hållbarhet

Av publicerat

Utställningen Etthundraåttio grader handlar om att gå från ohållbarhet till hållbarhet; att göra en helomvändning. Medie- och kommunikationsstudenter från Jönköping University har utifrån olika personers livsberättelser tolkat ordet hållbarhet – som ofta förknippas med miljö och återvinning. Etthundraåttio grader belyser däremot är att hållbarhet inte bara behöver beröra ekologiska aspekter, utan även sociala, ekonomiska och andra delar av livet.

När: 28 mars–17 april