Ny spårväg i Lund

Av publicerat

Nio hållplatser, en ny bro och 5,5 kilometer dubbelspår ingår i det kontrakt på ny spårväg mellan Lunds Central och European Spallation Source som nu tecknats mellan Skanska och Lunds kommun. Budgeten för projektet är på 710 miljoner kronor och kommer att innebära många arbetstillfällen.

– Vi är glada att vi nu äntligen står inför en byggstart. Spårvägen kommer att göra det möjligt för fler människor att resa hållbart i Lund och är en del i att bygga ett klimatsmart samhälle, säger Emma Berginger (MP), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden i Lund.

Projektet påbörjades den 1 mars i år och spårvagnarna beräknas kunna testköras den 31 december 2018.

Av: Yvonne Gull