Fem växttrender

Av publicerat

Blomsterfrämjandet och Elmia Garden presenterar fem blomstertrender inför våren:

1. Många unga börjar intressera sig och det är inte bara en liten grupp som håller på med växter och odling.
2. Innovationer inom natur och teknik är populärt och frågan ställs hur vi ska odla, äta och leva i framtiden.
3. Odling är inte längre bara en hobby. Växter används som ett redskap och dyker upp på oväntade platser – mode, inredning och kontorsmiljöer.
4. Det vegetariska köket blir större och helst ska maten vara ekologisk, hälsosam och närodlad, vilket gör att självförsörjning blir allt mer populärt.
5. Det minimalistiska får ta ett steg åt sidan. Nu ska det vara mycket grönt!

Text: Josefine Sandqvist, foto: Blomsterfrämjandet