Fjällvärlden – likt en explosion

Av publicerat

Årets stora utställning på Västerbottens museum i Umeå heter Sixten Fager – Brytningstider och visar verk av Sixten Fager (1920–2010), en av de främsta konstnärerna som tolkat fjällvärlden. Fager fångar det skiftande landskapet i sina målningar som blir mer och mer abstrakta över årens gång.

– Han har ett helt eget sätt att måla fjäll, ofta stora målningar. Det är inte tal om några romantiska skira fjälltoppar, utan mer explosion. Som betraktare kan man få en känsla av att vara förflyttad till fjällsluttningarna med de steniga och skrovliga ytorna under fötterna. Sixten Fager förmedlar fjällvärldens storhet och försöker inte på något sätt vara insmickrande, säger Suzanne Steneberg, konstantikvarie på Västerbottens museum.

Sixten Fager arbetade länge som lokförare, vilket innebar långa perioder med ledighet då han hängav sig åt måleri. Han fick senare kontakt med konstnären CM Lindqvist som uppmuntrade honom och gav goda råd. Stärkt av detta debuterade Fager 1954 med en utställning i folkskolan i Vännäs där han visade ett 40-tal verk. Inte förrän 1967 började han arbeta som konstnär på heltid.

När: 19 mars – 17 september

Foto: Våranstormning, Tärnafjällen, 1990-tal, Sixten Fager