Besöksrekord på museerna

Av publicerat

2016 var ett bra år överlag för Sveriges museer. Några av dem som ökade sitt besökarantal jämfört med året innan är Världskulturmuseerna, Naturhistoriska riksmuseet, ArkDes och Historiska museet. Vasamuseet hade fler besökare än någonsin tidigare.

– Jag är väldigt glad över att vi har så fina besökssiffror. Det visar att Vasamuseet har en engagerande berättelse som fortsätter att vara intressant och spännande för människor från hela världen, säger Vasamuseets chef Lisa Månsson.

Många statliga museer har infört fri entré, vilket givetvis är en orsak till fler besök, men det är inte enbart dessa museer som ökat i besökarantal. För exempelvis Stiftelsen Nordiska museet är entréavgiften avgörande för att verksamheten ska fungera, trots det visar siffrorna på ett mycket bra år.

Text: Josefine Sandqvist, foto: Statens maritima museer