Bilen som ska få svenskarna att prioritera sina fritidsintressen

Av publicerat

Mer än var fjärde svensk prioriterar inte sina fritidsintressen, visar en internationell undersökning genomförd av Volvo.

I undersökningen, som genomförts i sju länder, har man tittat närmare på människors möjlighet att prioritera fritidsintressen och utomhusaktiviteter. Resultatet presenteras i samband med lanseringskampanjen “The Get Away Car” för Volvo V90 Cross Country. I filmen möter vi olika människor på olika platser som förbereder sig för äventyr utomhus med kameran, surfbrädan och cykeln.

– Undersökningen visar att en klar majoritet av svenskarna önskar att de kunde ägna mer tid åt utomhusaktiviteter – framför allt vandring, cykling och löpning. Av de som inte säger sig kunna prioritera sina fritidsintressen, menar hela 70 procent att det är jobbet som tar för mycket tid, säger Per Carleö, marknadsdirektör på Volvo Car Sverige.

Ledmotivet till filmen är talet “Live Fully Now” av den brittiske zenfilosofen Alan Watts. Talet beskriver hur människors ständiga strävan mot nya mål i livet, hela vägen från förskolan till arbetslivet, hindrar oss från att leva fullt ut i nuet.

– Det är tydligt att många, både i Sverige och utomlands, skulle vilja kunna prioritera annorlunda och ägna mer tid åt utomhusaktiviteter. Kanske identifierade man sig tidigare med ett stort intresse, som fotografering, skidåkning eller löpning, saker som sedan valts bort när karriären tagit fart. Kampanjen vill påminna om att återknyta till de saker vi en gång älskade och prioriterade. Och vi tycker att V90 Cross Country är den perfekta bilen för att söka äventyret utomhus, säger Per Carleö.