Konsten att skapa världens bästa företag

Av publicerat

Globalisering och digitalisering skapar stora och snabba förändringar, ökad konkurrens och en marknad där makten förskjuts till välinformerade konsumenter. De företag och organisationer som vill nå framgång i denna nya, sköna värld måste förbättra sig väsentligt – och snabbt.

Nyckeln till att utvecklas och bli bättre är att aldrig slå sig till ro utan vara konstant nyfiken och villig att testa, lära och förändra. Det gäller både verksamheter och individer. Och totalt sett verkar vi vara bra på detta. Om vi lyfter blicken kan vi konstatera att under de senaste 15 åren har världsekonomin vuxit med nästan 50 procent och inkomsten per innevånare ökat med i genomsnitt 20 procent. Innovationer har gjort livet enklare, mer produktivt och innehållsrikt.

Men det gäller att tillhöra det vinnande laget. Så frågan är, vad kan vi lära av de framgångsrika, vad gör de och vad gör de inte? Hur tänker och jobbar företagsledningen? Hur jobbar de med att stärka och utveckla sitt varumärke så att kunderna känner förtroende och trygghet? Vad har de för värderingar? Ser de sina anställda som några man köper för en lön eller som värdefulla medarbetare? Har medarbetarna engagemang nog för att låta företaget växa, utvecklas och blomstra? Hur jobbar de med försäljning, service och kvalitet? Är medarbetarna med på resan? Delar de visionen och målen?

Efter att under många år studerat de här frågorna och träffat flera tusen medarbetare och chefer på alla nivåer är det för mig tydligt att de framgångsrika utmärks av följande egenskaper:

1. Ett tydligt syfte genomsyrar verksamheten.
2. Det finns en stark företagskultur.
3. Ledarskapet präglar verksamheten.
4. Medarbetarna är engagerade.
5. Det finns en naturlig arbetsglädje.
6. Man är förändringsbenägen, och
7. Det är fint att sälja!

Motivation viktigast

Receptet på framgång är att jobba med alla dessa parametrar – samtidigt! Det går inte att utelämna någon del. Samtidigt ska man aldrig glömma att medarbetarna är den viktigaste ingrediensen. En nyckelfaktor är därför att titta närmare på människors motivation, vad får oss att gå igång och känna engagemang? Saknar man motivation går man till jobbet bara för att man måste. Det finns ingen energi, allt känns som ett nödvändigt ont. Och medarbetare som inte mår bra är förstås inte bra för företaget. Brist på motivation beror främst på tre saker:

Man vill men känner inte att man kan. Dessa medarbetare behöver inspireras och stärkas i sin tro på att de faktiskt har förmågan. Det som behövs är stöd och tydliga delmål.

Man varken vill eller kan. Här måste ledaren söka information om varför medarbetaren inte vill. Det kan bero på rädsla eller dåligt självförtroende. Dessa medarbetare behöver inspireras genom stärkt tillit.

Man kan men vill inte. Dessa medarbetare är svåra att inspirera. De har oftast redan bestämt sig för att de inte vill. Det bästa man då kan göra är att förändra arbetsuppgifterna. Eller helt enkelt gå skilda vägar.

Faktorer som direkt påverkar arbetslusten och motivationen är att få jobba med en ledare som har empati, är inspirerande, ser medarbetaren och skapar engagemang. Även kollegor man känner och har förtroende för är viktiga samt att känna att man har kontroll över arbetet och vet vad som förväntas av en. Även att känna delaktighet, möjlighet att påverka samt att man får en rimlig belöning för sin arbetsinsats är faktorer som är viktiga.

Damerna i personalmatsalen

1996 träffade jag Zig Ziglar, på sin tid en av USA:s mest kända och framgångsrika motivationsföreläsare. Han berättade då en historia om två damer som vantrivdes med sina jobb:

Det var två damer som skötte allt i en personalmatsal vid en verkstadsindustri. De kom dit tidigt på morgonen för att förbereda och tillaga de två rätter som skulle serveras den dagen. När klockan var 11 kom de första som skulle ha mat. Det var inga glada miner hos någon. Damerna lade, eller bättre uttryckt, slafsade upp det som önskades. Ibland kunde de se på männens ansikten att de undrade vad det var som serverades. Det var sällsynt att någon sa tack.

En dag sa den ena damen till den andra: ”Nej, nu får det vara nog. Jag är så trött på att jobba här. Laga mat till en massa otacksamma människor, dag efter dag, och aldrig få någon uppskattning.” Den andra damen höll med och snart hade de snackat sig samman. ”Vi säger upp oss samtidigt om 14 dagar.” De kom också överens om att se till att de skulle bli saknade, så samma kväll tog de ned gardinerna i matsalen. De skulle tvättas så att de blev fina och fräscha. Nästa dag var damerna på jobbet extra tidigt och hängde upp de nytvättade gardinerna. De hade köpt dukar i glada färger som de lade på borden. På varje bord stod det också en enkel vas med en fin blomma. De förberedde maten med omsorg och kryddade lite extra så att de själva gillade det de serverade.

När klockan blev 11 stod de bägge i matsalen och tittade varje arbetare i ögonen och sa med ett leende: ”Vad får det lov att vara? I dag kan du välja på …” När de lagt upp maten snyggt och elegant log de igen och sa: ”Hoppas att det ska smaka!” Männen såg undrande på de bägge damerna men sa ingenting. När arbetarna tagit sina brickor och letat upp ett bord såg de hur snyggt och prydligt det blivit i personalmatsalen. Nästa dag var det likadant.

När veckan var över sa den ena till den andra: ”Det där gick ju riktigt bra!” Arbetarna tackade för maten och några gånger sa de till och med att maten smakade fantastiskt. ”Nu kommer de att förstå vad de går miste om när vi säger upp oss.” Veckan därpå bjöd de till ännu mer och fick massor med komplimanger för att allt var så bra och de var så fantastiska. När den veckan led mot sitt slut sa den ena damen till den andra: ”Jaha, då var det dags. I dag ska vi säga upp oss.” ”Säga upp oss?” sa den andra. ”Aldrig i livet att jag säger upp mig från ett sådant här fantastiskt jobb!”

Ge och du ska få – att i alla lägen göra sitt bästa med glädje och välvilja skapar ofta underverk!

Om författaren:

Stefan Sebö är aktuell med boken ”Konsten att skapa världens bästa företag” (Roos & Tegnér) handlar om varför vissa företag lyckas och inte andra. Han har arbetat med förändringsarbete i över 35 år. Stefan Sebö är en av Sveriges mest efterfrågade konsulter och förläsare inom affärsutveckling, försäljning, medarbetar- och teamutveckling.

Av Stefan Sebö