Hållbara möten i Göteborg

Av publicerat

Då Global Destination Sustainability Index nyligen presenterades visade det sig att Göteborg är den stad i världen som rankas allra högst när det gäller hållbarhetsarbete.

– Fantastiskt för Göteborg som mötes- och evenemangsstad. Målet för oss är att vara i den absoluta toppen och detta är ett bevis på vårt framgångsrika samarbete mellan näringen och staden, säger Camilla Nyman vd för Göteborg & Co.

Kraven på hållbarhet görs i fyra kategorier; social, ekonomisk, ekologisk och den lokala mötesbyråns hållbarhetsarbete (i detta fall Gothenburg Convention Bureau). Då bra hållbarhet blivit en konkurrensfaktor inom mötesbranschen så kan Göteborg räkna med att vara ett attraktivt val.

– Det här ligger helt i linje med destinationen Göteborgs strategier och ambitioner att vara en internationell förebild som alltid utmanar hållbarhetsbegreppen i alla delar, säger Camilla Nyman.

Av: Yvonne Gull