Kontorshus vid torget

Av publicerat

Life science parken Medicon Village expanderar och ett nytt kontorshus byggs vid det nya Scheeletorget kommer att byggas. Kontorshuset som blir sex våningar högt kommer att rymma 16 000 kvadratmeter kontorsyta för små och stora verksamheter blir den nya entrén till Medicon Village. Byggstart är planerat till våren 2017 och färdigställande slutet av 2018.

– Utbyggnaden och utvecklingen av stadsmiljön ger goda förutsättningar för en attraktiv och konkurrenskraftig stadsdel i framtiden. Den nya byggnaden är en del i en sammanhållen strategi där Medicon Village och Ideon öppnas upp och integreras med omgivande stadsdelar, säger Ole Kasimir, planchef på Lunds kommun.

Av: Yvonne Gull