Nyanlända berikar regionen

Av publicerat

Under 2015 tog Jämtland Härjedalen emot näst flest nyanlända i Sverige. Regiondirektör Björn Eriksson ser flyktingströmmen som regionens största möjlighet men även utmaning. Inrikes tar reda på varför.

Genom den pågående urbaniseringen tror de flesta att Sveriges befolkning minskar i län med mycket glesbygd. Men i Jämtland har befolkningen ökat under de senaste åren på grund av de stora flyktingströmmarna.

– De nyanlända har berikat kulturen här och gjort oss mer mångkulturella. Människorna ser det här som sin stora utmaning – och vi vill gärna att fler kommer hit. Då blomstrar servicenäringen, vi får den kritiska massan av medborgare som vi behöver för att kunna driva företag, ha en god utveckling och välfärd. Alla kommuner och regionen säger tillsammans att vi vill att fler kommer hit. De utmaningar vi har är att hitta bra boende och jobb till de nyanlända, så att de stannar. Inom hälso- och sjukvården försöker vi exempelvis fånga upp den kompetens som kommer hit och snabbt få in många nyanlända i sjukvårdsverkligheten. Vi har stor personalbrist inom sjukvården, därför är läkare, psykologer och sjuksköterskor en stor tillgång för oss, säger Björn Eriksson, regiondirektör för Region Jämtland Härjedalen.

Sammantaget har länet ökat med 836 personer under det första kvartalet. Då de nyanlända som regel, inte valt länet som boendeort själva, är det avgörande att finna bostäder och bra arbetstillfällen för att de ska vilja stanna i regionen.

Start förankrad entreprenörsanda

Jämtland Härjedalen är ett entreprenörslän med många småföretag som blomstrar. Under de senaste decenniet har företagsamheten utvecklats i länet och i dag arbetar 14,8 procent av befolkningen med företagande, vilket är den högsta andelen hittills. Tillsammans med Gotland visar regionen den snabbaste växande företagsamheten i Sverige.

– Människor har alltid behövt vara driftiga här. Vi har samma typ av infrastruktur som Norge, med småföretag och jordbruk i kluster. Det är lite unikt för Sverige. Förutom besöksnäringen är våra andra stora näringar skogsavverkning och vård, vattenkraft och livsmedelsindustrin. Vi är känd för våra råvaror – ren, ädelfisk, ostar och bröd. Inom regionen arbetar även Mittuniversitet och företag tätt tillsammans, där man bland annat bedriver forskning inom Sports tech. Bland de mest kända outdoor-företagen i regionen kan Hillebergs, Trangia, Lundhags, Extrem och Woolpower nämnas, berättar Björn Eriksson.

Björn Eriksson

Björn Eriksson, regiondirektör för Region Jämtland Härjedalen.

Infrastrukturen hamnar på efterkälken

Regionen har stora utmaningar när det gäller infrastruktur. Dels behöver invånarna få bredbandstäckning i hela länet och dels måste den spårbundna trafiken förtätas. Björn Eriksson berättar att jämtlänningarna vill ha fler tåg till och från Stockholm och att de drömmer om att få en bättre spårförbindelse mellan Storlien och norska Trondheim. Det skulle möjliggöra att fler kan arbetspendla varje dag till Norge. Inom några år kan drömmen bli verklighet, då Norge beslutat om att elektrifiera banan över Riskgränsen. Men till dess får folket nöja sig med det diesellok som sakta puttrar mellan städerna.

Av: Joline Ekman, foto: William Falk