Plusenergi i större skala

Av publicerat

Ett plusenergihus är ett hus som producerar mer energi än det förbrukar, och nu påbörjas bygget av Sveriges första flerbostadshus på temat. Det är Sveafastigheter Bostad som i Västerås i området Nya Kajstaden byggs nu tre hus med 121 lägenheter och 7 000 kvadratmeter för uthyrning. Till detta läggs en solcellsanläggning på 1 250 kvadratmeter samt bergvärme – som blir de energiproducerande elementen i fastigheterna.

– Om bara några år kommer det att vara en självklar branschstandard att bygga hus som genererar överskott av el som både ger ett positivt bidrag till samhället och en naturlig intäktskälla för fastighetsägare. Genom kvarteret Neptun visar vi vägen för att möta flera av de utmaningar vi har i samhället, såväl sett till energi som bostadsbrist. Neptun är unikt idag men vår ambition är att standardisera formatet för morgondagens bostadsbyggande. Fastigheten utvecklas som plusenergihus genom en kombination av 1 250 kvm solceller och bergvärme som i genomsnitt över året genererar mer energi än det förbrukar, säger Svante Jernberg, vd Sveafastigheter Bostad.

Fastigheten kommer att certifieras miljöbyggnad och målet är nivå Guld. Därför är allt från byggteknik, energianvändning och materialkrav högprioriterade. Husen kommer även erbjuda bilpool, cykelpool och insamling av organiskt avfall.

Av: Yvonne Gull