Lean – en utvecklingsprocess

Av publicerat

För 25 år sedan kom Lean till västvärlden och tog företag och organisationer med storm. Sedan dess har många verksamheter försökt implementera Lean, dock utan riktig framgång. För verksamheter som vill röra sig fortare än konkurrenterna krävs att man går bredare, längre och djupare.

Studien ”50 nyanser av Lean” (2013) visade att inte fler än 15 procent av Lean-satsningarna i Sverige lyckats fullt ut. Enligt min uppfattning beror det på att Lean som koncept är ofullständigt och statiskt.

När upphovsmännen bakom begreppet Lean Production åkte till Japan för att ta reda på vad japansk bilindustri höll på med som gjorde att de vann marknadsandelar i USA så hade de faktiskt ingen aning vad de tittade på. De hade dessutom ingen erfarenhet av att leda verksamheter medgav de nyligen i en intervju. Det innebär att böcker som ”The machine that changed the world”, ”Lean thinking” och ”The Toyota Way”, alla internationella bästsäljare som fått stort genomslag, i bästa fall beskrev vad man studerat men inte varför man gjorde som man gjorde eller vilka grunder man utgick ifrån.

Historien lär oss inte

Det finns många exempel på att vi vet bättre än vi gör, på att vi envisas med ett felaktigt beteende trots att det finns bevis för motsatsen. En sådan sanning som vi väljer att blunda för är att ledningen måste vara delaktig i och leda förbättringsarbeten om de ska lyckas. Trots att vi vet detta så visar studier att undermåligt ledningsstöd ligger bakom 85 procent av alla misslyckade Lean-satsningar. Ett annat exempel är offentliga myndigheters tendens att i upphandlingar prioritera lägsta inköpspris framför lägsta totala kostnad, trots att det är mindre lönsamt. Detta är exempel på systemfel som upprepas gång på gång, trots att vi egentligen vet bättre.

Lean – en del av något större

När det gäller just Lean så ligger lösningen i att höja blicken och se bortom enskilda managementkoncept som Lean, Six Sigma, TQM, Toyota Kata och ISO900. Det gäller att gå tillbaka i historien och ta reda på hur dessa olika begrepp kom till och vilka universella principer som ligger bakom. Det kan tyckas vara lite bakvänt eftersom vi nu ska möta en ny form av framtid med utmaningar i form av digitalisering, robotisering och globalisering. Men behovet av förändring för att möta nya utmaningar är ingen ny företeelse, så har det alltid varit. Det enda som skiljer då från nu är formen och hastigheten på förändringstrycket.

De universella principer som ligger bakom Lean återkommer i alla ledande koncept kring optimering och förbättring av verksamheter. Vissa är till och med utformade som lagar, precis som fysiken har lagar man får förhålla sig till. Det finns otroligt mycket kunskap att hämta här, kunskap som uppstått genom att män och kvinnor under lång tid testat, lärt och testat igen. Allt för att möta sina utmaningar. Skönheten är att de har delat med sig av sina erfarenheter.

Sluta aldrig att lära
Så, om du nu sitter på ett plan och funderar på din verksamhet, fråga dig själv om det finns områden där ni agerar på ett visst sätt utan att egentligen veta varför. Kanske finns det beprövad kunskap som talar för något annat, som ni av olika skäl missat. Det är mänskligt att fela, men ganska dumt att vägra lära nytt. Så var självkritisk och var nyfiken. Lär av dem som har bevis för sina slutsatser, inte av dem som skriker högst.

Jag lämnar dig med fem tips för hur ni kan lyckas bättre i ert förändringsarbete:

  1. Skapa ett beständigt syfte. ”Varför” kommer alltid först.
  2. Gör allt du kan för att skapa en miljö där det är okej att testa och våga misslyckas. Det är när saker inte går som vi tänkt som vi lär oss mest.
  3. Skaffa dig kunskap. Det finns en mängd kunskap tillgänglig. Utnyttja den så slipper du starta om.
  4. Observera. Genom att ”stå och titta” under ett par timmar lär du dig mer om hur din verksamhet fungerar än genom alla rapporter i världen.
  5. Träna. Inget lag vinner matcher utan att träna. Identifiera vilka kritiska förmågor din organisation måste ha och sätt igång!

Om författaren
Joakim Bjurström är konsult och utbildare inom verksamhetsutveckling. Under många år var han vd för ett medelstort industriföretag. Han har ett flertal certifieringar och bred erfarenhet inom området. Joakim Bjurström har precis släppt boken ”Bortom Lean, 12 steg för en verksamhet i världsklass” (Roos & Tegnér), där han både visar på bristerna med ”Lean 1.0” och vad som behöver ingå i ”Lean 2.0”.

Av: Joakim Bjurströ, foto: Anders Roos