Företagshälsovård – så värnar du om personalen

Av publicerat

Stress, hög arbetstakt och att alltid finnas tillgänglig är en vardag i många yrken inom både offentlig och privat sektor. Att ha goda relationer på arbetet och en bra arbetsmiljö är därför a och o. INRIKES har pratat med en expert inom området företagshälsovård, som berättar om hur det kan gynna företag.

Företagshälsovårdens uppgift är att minska risker i arbetsmiljön och fungera som ett stöd när det egna arbetsmiljöarbetet inte räcker till. Den bidrar både till att förebygga ohälsa och skapa goda och säkra arbetsplatser där de anställda inte riskerar att skadas eller bli sjuka. Företagshälsovården kan även hjälpa till med rutiner för hur arbetsgivaren ska upptäcka tidiga tecken på att en anställd mår dåligt, samt hjälpa till vid arbetsanpassning och rehabilitering för de anställda som blivit sjuka.

I dag finns det drygt 150 olika företagshälsor runt om i landet och omkring 65 procent av alla anställda har en arbetsgivare som erbjuder tillgång till företagshälsovård. Möjligheten att få företagshälsovård varierar stort mellan olika branscher och storleken på företag. I den statliga och kommunala sektorn, samt i storföretag, har nästan alla anställda företagshälsovård. Medan cirka en tredjedel, 1,5 miljoner anställda står helt utan företagshälsovård, av dessa arbetar hälften i företag med mindre än 50 anställda.

– Skillnaden mellan företagshälsovård och primärvård är att primärvården arbetar med att trösta, lindra och bota. Företagshälsan däremot kartlägger även risker och samband i arbetsgrupper och på organisationsnivå. Vi fokuserar både på arbetsplatsen och individen, och arbetar främjande och förebyggande för att undvika att folk skadar sig och blir sjuka på grund av arbetet. Om en anställd drabbas av ohälsa stöttar vi och hjälper till i rehabiliteringsarbetet så att personen kan komma tillbaka till jobbet så snabbt och bra som möjligt, säger Peter Munck af Rosenschöld, vd för Sveriges Företagshälsor och fortsätter:

– 30 procent av Sveriges företag har ett ”riktigt” samarbete med företagshälsovården, det vill säga att de använder oss som en expertresurs för att förhindra ohälsa och skapa optimala förutsättningar för prestation och hälsa. Tyvärr är det allt för många som anlitar oss när skadan väl är skedd och de anställda redan blivit sjuka eller skadade.

medications-257344

Skillnad mellan man- och kvinnodominerande yrken

Många av de företag som använder företagshälsovården på en hög nivå är mansdominerade. Det är framför allt industriföretag, men även företag inom bland annat it och spelutveckling. Yrken och branscher som har sämre tillgång till bra företagshälsovård är kvinnodominerade arbeten inom kommuner, landsting och service.

– Företag som ser en stark koppling mellan individens prestation och företagets resultat arbetar också för att skapa optimala förutsättningar för individer att prestera. Där resultat inte är lika viktigt eller där individer är utbytbara, får man ofta problem. Dessa företag och organisationer satsar inte lika mycket på företagshälsovård och sin arbetsmiljö, säger Peter Munck af Rosenschöld.

Han berättar att den största anledningen till att fler företag inte är anslutna till företagshälsovården är för att de inte vet vilken hjälp det går att få, samt att de tror att det räcker med att de anställa går till primärvården när problem med individen uppstår.

Peter Munck af Rosenschöld

Peter Munck af Rosenschöld, vd för Sveriges Företagshälsor.

– I de organisationer där arbetsgivaren och företagshälsan har ett bra samarbete mår de anställda oftast mycket bättre, vilket resulterar i låga sjuktal och hög produktivitet. Jag tycker det är viktigt att man som företagsledare funderar på hur man ska få sina medarbetare att prestera och må bra långsiktigt. Det ökar produktiviteten – och om inte annat så minimerar man i alla fall risken för skador och undviker att folk blir sjuka. Med en bra relation till sina medarbetare och sin chef minimeras risken för utbrändhet, och det skyndar även på processen att bli frisk, oavsett hur man har det hemma, berättar Peter Munck af Rosenschöld.

Framtidens företagshälsovård

Människor kommer behöva arbeta allt längre upp i åldrarna och därför behöver vi ett hållbart arbetsliv över tid. Framtidens arbetsplats har inte råd att generera ohälsa, och individens hälsostatus blir mer beroende av hur arbetssituationen ser ut. Enligt Peter Munck af Rosenschöld kommer fler företag inse att en sund och frisk arbetsplats är den största konkurrensfaktorn även i ett globalt perspektiv.

– Har man inte arbetsmiljöfrågan högst upp på agendan, kommer det att bli förödande för såväl den privata som den offentliga sektorn i svenskt arbetsliv. Vi ser redan nu att efterfrågan på företagshälsovårdstjänster ökar och vi förutspår en stark tillväxt inom området, framhåller Peter Munck af Rosenschöld.

Fakta
Företagshälsovården är en expertresurs som både kan hjälpa till i den psykiska och fysiska arbetsmiljön. Uppgiften är att förebygga och undanröja hälsorisker, identifiera samband mellan produktivitet och hälsa samt arbetsmiljö och organisation. Om en anställd inte mår bra och tror att det kan bero på sin arbetsplats, kan denne vända sig direkt till företagshälsan. Inom företagshälsan finns läkare, ergonomer, beteendevetare, sjuksköterskor, hälsovetare och arbetsmiljöingenjörer.

Av: Joline Ekman